ضمیمه 01 – معرفی: چگونه از این کتاب راهنما استفاده کنیم | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

ضمیمه 01 – معرفی: چگونه از این کتاب راهنما استفاده کنیم

این جا توضیحاتی راجع به ساختار این کورس زبان و استفاده کارآمد از آن به شما پیشکش می شود.

دانلود