ضمیمه 01 – معرفی: چگونه از این کتاب راهنما استفاده کنید | Deutsch - warum nicht? Teil 2 | DW | 26.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 2

ضمیمه 01 – معرفی: چگونه از این کتاب راهنما استفاده کنید

این جا برای شما اطلاعاتی درباره استفاده کارآمد ازکورس (قسمت 2)، روزهای هفته، اعداد، رنگ ها و ساعت جمع آوری شده است. شما در این جا می توانید از یک نقشه شهر آخن نیز استفاده کنید.

دانلود