صدراعظم اسبق افغانستان کشته شد وبس ارتش مورد حمله قرارگرفت | افغانستان | DW | 03.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

صدراعظم اسبق افغانستان کشته شد وبس ارتش مورد حمله قرارگرفت

به روزپنجشنبه يک سناتورافغان که قبلاً درجريان جنگهاي داخلي دهه نود صدراعظم کشوربود درکابل به قتل رسيد ويک بمب کنارسرک که هدف آن بس حامل نظاميان بود درعين شهريک نفررا به قتل رسانده و 26 تن ديگررا زخمي ساخته است.

گفته می شود که دراثراین انفجارراننده بس کشته شده است

گفته می شود که دراثراین انفجارراننده بس کشته شده است

زمري بشري سخنگوي وزارت داخله افغانستان گفته است : عبدالصبورفريد عضو مشرانو جرگه که ازولايت کاپيسا بود درمقابل خانه اش درخيرخانه واقع درشمال کابل چهارشنبه شب به قتل رسيد.

گفته مي شود که ازموتري چندين گلوله برفريد شليک شده است. تا اکنون کدام گروهي مسئووليت اين قتل را نگرفته است.

فريد قبلاً روابط نزديکي با گلبدين حکمتياررهبرحزب اسلامي که درحال حاضر با يک گروه شورشي عليه حکومت افغانستان مي جنگد ، روابط نزديک داشته و براي مدت کوتاهي درسال 1992 به حيث صدراعظم افغانستان درحکومت مجاهدين که به دنبال بيرون رفتن نيروهاي شوروي ازاين کشوربه قدرت رسيد، کارمي کرده است.

درعين زمان دريک حادثه ديگردرناحيه تايمني شهرکابل دراثرانفجاريک بمب کنارسرک که دريک کراچي کوچک ميوه فروشي جا گذاري شده بود و يک بس نظاميان افغانستان راهدف قرارداده بود، دست کم يک نفرکشته شده و26 تن ديگربه شمول 7 افسرنظامي مجروح گرديده اند. شخصي که کشته شده است راننده بس مي باشد.

سخنگوي طالبان مسئووليت اين حادثه را ازجانب گروه نامبرده بردوش گرفته است.