1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

صحت روانی

صحت روانی به رفاه و سلامت انسان از نظر احساسی، روانی و اجتماعی گفته می‌شود. بیماری‌های مرتبط با صحت روانی ممکن است به شکل اختلا‌ل‌های ارثی بروز کنند و یا در نتیجه حوادث و تجربیات ناگوار به میان بیایند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله