صادرات قالين افغانستان ازطريق پاکستان صورت مي گيرد | افغانستان | DW | 16.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

صادرات قالين افغانستان ازطريق پاکستان صورت مي گيرد

صنعت قالين دستي افغانستان از سالها پيش داراي شهرت جهاني بوده واين صنعت جزو اقلام عمده اي صادراتي افغانستان بحساب مي آيد. اما صادرات وتجارت صنعت قالين دستي افغانستان درجريان جنگ هاي داخلي نيمه اول دهه هفتاد خورشيدي به رکود جدي مواجه شد.

قالین های دست باف افغانستان درپاکستان پس ازشست وقیچی کاری توسط ماشین به کشورهای غربی صادرمی گردند.

قالین های دست باف افغانستان درپاکستان پس ازشست وقیچی کاری توسط ماشین به کشورهای غربی صادرمی گردند.

اين صنعت پرشهرت افغانستان با سرا زير شدن مهاجران افغانستان درپاکستان ، دوباره رونق يافت، اما به نام پاکستان.

شرايط کار قالين بافي درپاکستان بهتر از هر کار ديگر براي مهاجران افغانستاني بود. تا آنجا که اکثريت اين مهاجران به اين کار روي آوردند.

هرچندطي چند سال گذشته درخصوص صادرات وتوليدات ، در افغانستان پيشرفت هاي اندك صورت گرفته است ولي با اين حال کساني که با صنعت وتجارت قالين درافغانستان سرو کار دارند ازوضعيت راضي نمي باشند.

اسدالله يکتن از قالين فروشان حوزه غرب کابل ، دليل فروش قالين دستي افغانستان را ازطريق پاکستان را درنبود علاقمندي وعدم توجه تاجران ومسوولين مي داند وي که با صداي آلمان صحبت مي کردگفت :«چون اينجا{افغانستان}تاجردرست نيست و{تاجران }زيادتردر آنجا{پاکستان } مي باشند ووضعيت فروش نيز درپاکستان بهتر مي باشد».

به گفته اسدالله قالين دستي افغانستان بعد از شست وقيچي درپاکستان ، بنام پاکستان به فروش مي رسد.

آقاي روح الله احمد زي مسوول مطبوعاتي اداره انکشاف صادرات افغانستان نسبت به آينده صادرات افغانستان وبويژه صادرات قالين افغانستان خوش بين مي باشد.

به گفته آقاي احمد زي از آوان تاسيس اداره انکشاف صادرات افغانستان يعني از ختم سال 2006 ميلادي تاکنون ، درچوکات وزارت تجارت وصنايع افغانستان ، وضعيت صادرات افغانستان رو به بهبود است .

آقاي احمد زي در مورد صادرات قالين افغانستان مي گويد:«طي نه ماه گذشته سال روان قالين دستي افغانستان به ارزش 156ميليون دالرامريکايي مستقيما از افغانستان صادر شده است که به حساب مترمربع حدود 1650000متر مربع قالين صادر شده است».

به گفته آقاي احمد زي تمام قالين صارد شده امسال افغانستان از طريق تدوير نمايشگاه ها به فروش رسيده است.

طبق گفته هاي آقاي احمد زي اداره انکشاف صادرات افغانستان در جهت بهبود وضعيت صادرات تلاش هاي زيادي کرده است . وي از تدوير يک نمايشگاه ملي قالين وپنج نمايشگاه بين المللي ديگر درکشورهاي ايالات متحده امريکا، آلمان وچين درطول سال گذشته ميلادي ياد آوري کرده ، ازنمايشگاه ديگري درماه اگست سال روان ميلادي درکابل خبر داد.

به گفته آقاي احمدزي 97درصد قالين دستي افغانستان از طريق پاکستان وصرفا 3درصد ان ازطريق اداره انکشاف صادرات افغانستان صادر مي گردد.

آگهی