شیخ حسون، مفتي بزرگ سوريه: سياست را با دين نياميزيد | آلمان و جهان | DW | 30.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شیخ حسون، مفتي بزرگ سوريه: سياست را با دين نياميزيد

اهيمت ديالوگ ميان مذاهب در جهان امروزي، بيش از هر زماني ديگر آشکار تر مي شود. شيخ احمد بدرالدين حسون، مفتي بزرگ جمهوري عربي سوريه، به عنوان يکي از نمايندگان مهم گفتمان ميان مذاهب در جهان عرب اعتبار دارد.

شيخ احمد حسون: من بعد از آنکه همه جنگ ها را تحت مطالعه قرار داده ام، در آن ميان هيچ جنگ مقدسي را نيافته ام. کشتن انسان ها هيچ گاهي مقدس نيست، برعکس زندگي انسان ها مقدس است.

شيخ احمد حسون: "من بعد از آنکه همه جنگ ها را تحت مطالعه قرار داده ام، در آن ميان هيچ جنگ مقدسي را نيافته ام. کشتن انسان ها هيچ گاهي مقدس نيست، برعکس زندگي انسان ها مقدس است."

شيخ احمد بدرالدين حسون در روز هاي اخير، مهمان بنياد کونراد- اديناور- اشتيفتونگ بود. هنس-گيرت پوترينگ، رييس اين بنياد از اين مفتي روشن بين سوري دعوت و کنفرانسي را در برلين برگزار کرده بود. او در اين کنفرانس در برابر 400 شرکت کننده، از تسامح و ديالوگ ميان اديان سخن گفت.

پوترينگ، طي سخنراني اش در معرفي شيخ احمد بدرالدين حسون، بر ديالوگ اديان در آلمان تاکيد کرد. او گفت که زيستن صلح آميز اديان در اين جا، بيان آگاهي دموکراتيک و يک توافق وسيع اجتماعي است.

هنس-گيرت پوترينگ از سال 2007 تا 2009 رييس پارلمان اروپا بود. او با ياد آوري سخن راني مفتي بزرگ سوريه در سال 2008 در پارلمان اروپا که با استقبال زياد مواجه شده بود، گفت:

"حمايت و پشتباني او، نه از چيز هاي دلبخوا، بلکه از ديالوگ باز و سازنده ميان اديان و فرهنگها است که به خاطر آن - جهاني، فراتر از مرز هاي سوريه و جهان عربي مسلمان، براي اين مفتي ارزش گزاري و احترام قايل است."

او به ادامه گفت، "به عنوان يک صداي هشدار دهنده و همزمان حکيمانه" در ميان غوغا هاي پوچ در باره ي تصادم فرهنگ با هم، اين مفتي بزرگ راه نشان مي دهد و او به اين وسيله يک شريک سخن و مخاطب مهم در راستاي نزديکي فرهنگ ها باهم است.

پوترينگ که شخصاً از دمشق در سال 2008 ديدار کرده بود، به حيرت افتاده بود که چگونه در آن جا، مذاهب مختلف مسيحي، اسقف ها، اسقف هاي اعظم مذاهب مختلف با اين مفتي بزرگ اسلامي در رابطه اند و با همديگر تبادل نظر دارند و درآنجا مذاهب مسيحي مورد اذيت و آزار قرار نمي گيرند.

شيخ احمد بدرالدين حسون، مفتي بزرگ سوريه، در برابر شرکت کنندگان نشست بنياد کونراد- اديناور- اشتيفتونگ در برلين، به طرفداري از تسامح و ديالوگ ميان اديان سخن گفت. او به ويژه سياست زده کردن دين و نيز تروريسم را در پوشش ديني محکوم ساخته گفت:

"من به اين نظرم که ما خود را در مقايسه با سال 2008 در مرحله ي خطرناکي مي يابيم. ما بايد مشترکاً توسعه ي تروريسم را متوقف بسازيم که خود را در سطح جهاني با جامه ديني پوشانيده است. دين با آن هيچ سروکاري ندارد – دين پوششي است که همان تروريست هاي ، خود را با آن پنهان مي کنند که قدرت و پول مي خواهند و مي خواهند به انسانيت توهين کنند."

مفتي بزرگ، شيخ احمد حسون در سخنراني اش، هرگونه اجبار و قهر ديني را نفي کرد. او تاکيد کرد که نقطه ي مرکزي هر ديني، عشق است:

"من بعد از آنکه همه جنگ ها را تحت مطالعه قرار داده ام، در آن ميان هيچ جنگ مقدسي را نيافته ام. کشتن انسان ها هيچ گاهي مقدس نيست، برعکس زندگي انسان ها مقدس است."

اين مفتي بزرگ دراين قسمت هرچه بيشتر در برابر مخلوط کردن دين با سياست هشدار داد. او به شدت از آن رهبران ديني انتقاد کرد که پيام شان را از ديده انداخته اند و امر ديني را با سياست در هم مي آميزند. او به طور نمونه از منازعه ي مذهبي در بالکان و نيز منازعه ي شرق ميانه در سال هاي دهه 1990 ياد کرد که در واقعيت امر، داراي انگيزه ي سياسي بوده اند.

ريپرگر/مبلغويراستار:فضل

مطالب مرتبط

آگهی