شکوفایی ورزش در سطح دانشگاه قندوز | گزارش های بازسازی | DW | 08.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

شکوفایی ورزش در سطح دانشگاه قندوز

رشته هاي مختلف ورزشي درطي سالهاي اخير در دانشگاه قندوز رونق گرفته است. مسوولان اين دانشگاه از افزايش امکانات ورزشي براي دانشجويان سخن مي گويند.

رييس دانشگاه قندوز از افزايش تمايل دانشجويان به ورزش سخن مي گويد

رييس دانشگاه قندوز از افزايش تمايل دانشجويان به ورزش سخن مي گويد

پوهنيار عبدالقدوس ظريفي، رييس اين دانشگاه مي گويد، اکنون براي تشويق دانشجويان درزمينه ورزش امکانات بيشتري وجود دارد. او مي افزايد:« ما کوشيده ايم تا زمينه هاي بهتري را براي تمرينهاي ورزشکاران مساعدسازيم. چنانچه فعلا يک ميدان فوتبال داريم که ورزشکاران ما همه روزه درآن تمرين مي کنند. درآينده درنظرداريم تا يک ميدان واليبال ويک ميدان کرکت بسازيم».

رييس دانشگاه قندوز از افزايش تمايل دانشجويان به ورزش سخن مي گويد. او مي گويد: «فعلا دو تيم فوتبال ويک تيم واليبال دردانشگاه قندوز وجوددارد ودر عين حال دانشجويان به رشته هاي مختلف ورزش همانند: وزنه برداري، زيبايي اندام، تکواندو، کنفو وکشتي گيري مي پردازند. ما نيز به نوبه خود اين عده جوانان را کمک مي کنيم تا بيشتر رشد کنند. وآنچه را که درتوان داريم درجهت بهترشدن وضعيت ورزش وتشويق دانشجويان انجام مي دهيم».

اخيرا يک جشنواره ورزشي درسطح اين دانشگاه برگزارشد. درمسابقات اين جشنواره سه تيم فوتبال از دانشکده هاي آموزش و پرورش، حقوق و زراعت با هم رقابت کردند. آقاي ظريفي هدف ازبرگزاري اين جشنواره را تشويق ورزشکاران وهمچنان ايجاد سرگرمي براي دانشجويان عنوان کرد. او گفت، ما خواستيم تا ازطريق اين جشنواره چهره هاي خوب ورزشي را دربين دانشجويان تشخيص نماييم. اين امر به ما در راستاي بهبود وضعيت ورزش کمک مي کند.

دانشجويان دانشگاه قندوز برگزاري چنين جشنواره ها را يک قدم مثبت در راه شکوفا ترشدن ورزش مي دانند. اسدالله دانشجوي سال چهارم دانشکده زراعت اين دانشگاه مي گويد، ورزشکاران به تشويق ضرورت دارند واين جشنواره بسيار مفيد بود. اينجا دانشجويان دانشکده هاي مختلف کوشش مي کنند تا تيم هاي مربوط به خودشان را تشويق نمايند.

در دانشگاه قندوز بيش ازيکهزارودوصد دانشجوي پسرودختر به تحصيل مشغول هستند. به گفته رييس دانشگاه قندوز بيش از سيصد تن از اين دانشجويان شامل تيم هاي مختلف ورزشي هستند. آقاي ظريفي مي گويد که طي سالهاي اخير ورزشکاران دانشگاه قندوز موفق به کسب کپ ها و مدالهاي زيادي از مسابقات در کابل پايتخت افغانستان شده اند.

محمد صا بريوسفي

ويراستار: انتظاري

آگهی