شکست درانتخابات ناحيه ها ايجاب مي کند تا سارکوزي خود را تغيير دهد | آلمان و جهان | DW | 22.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شکست درانتخابات ناحيه ها ايجاب مي کند تا سارکوزي خود را تغيير دهد

درانتخابات ناحيه هاي فرانسه اتحاد چپ مشتمل از سوسياليستها و سبزها برنده آشکار شدند. برخلاف شکست نصيب جناح حکومتي منسوب به سارکوزي رئيس جمهور فرانسه شد.

نیکولا سارکوزی وهمسرش کارلا به هنگام رای دادن درانتخابات ناحیه ها

نیکولا سارکوزی وهمسرش کارلا به هنگام رای دادن درانتخابات ناحیه ها

درحاليکه جناح حکومتي 36.1% آرا را برده است، چپها با بردن 50% آرا به طور آشکاري جلو اند.چنان معلوم ميشود که بعد از شکست پر سروصدا در انتخابات ناحيه هاي فرانسه، اين شعار صدراعظم فرانسوا فيون باشد که به شکست اعتراف کند، آنرا ضعيف جلوه دهد، يک کمي بر زخم ها مرهم گذارد و بازهم کما في السابق ادامه دهد. بنابراين فرانسوا فيون مي گويد:

«نتايج انتخابات موفقيت چپي ها را تصديق ميکند. ما نتوانستيم رأي دهندگان را قناعت بدهيم. اين مأيوسي بزرگي براي ماست. من مسووليت بخش خودم را بدوش ميگيرم، و با رئيس جمهور درين باره صحبت ميکنم. اما نميتوان بر فرانسه مطابق به ضرب آهنگ انتخابات ناحيه ها حکومت کرد.»

سخن ازصحبت کردن با رئيس جمهور به ميان آورده مي شود اما به پيامد هاي ملي آن اشاره نمي شود. درحاليکه بصورت غيرمستقيم پاي رئيس جمهور هم بعد از اين شکست سنگين حزب محافظه کارش به موضوع کشانده مي شود. همرزمان رئيس جمهور صرف 35 درصد آراء را بدست آورده اند. اينکه آنها در " الزاس " يعني يگانه منطقه خاک اصلي فرانسه ، آراي بيشتر کسب کرده اند، باعث هيچ نوع تسليتي نميشود. زيرا در برابر آنها فالانژهاي چپي اي قرار دارد. يعني 54 درصد را اتحاد سوسياليست ها، سبزها و کمونيست ها بدست آورده است. زيگولين رويال، کانديد سابق مقام رياست جمهوري با اخذ 60 درصد آراء از منطقه اش دفاع کرده است. او در مورد اينکه اين برد اهميت ملي و يا منطقوي دارد، گفت:

«مناطق يا ديپارتمان ها نقش شانرا منحيث سد عظيمي در برابر يک سياست غيرعادلانه حکومت ايفاء کرده اند. اين قوۀ مقاومت پاداشش را گرفته است.»

سوسیالیستها پیروزی شان را دراین انتخابات تجلیل می کنند

سوسیالیستها پیروزی شان را دراین انتخابات تجلیل می کنند

همچنان مارتين اوبري ، رئيس حزب سوسياليست ها، نيز تقويت شده است. او که دوست دارد خود را چون «انگلا مرکل فرانسوي» نشان بدهد، در شام انتخابات بدون آلايش و مؤجز گفت:

«ما بزودي به کار هاي خود در ديپارتمان ها آغاز ميکنيم، تا وعده هاي انتخاباتي خود را بجا کرده باشيم. براي اشتغال، براي آيندۀ جوانان ما. با درنظرداشت چالش هاي بزرگ، ما يک دقيقۀ خود را هم از دست نخواهيم داد.»

ولي تا بحال سوسياليست ها يک برنامۀ الترنتيف واقعي را پيشکش کرده نميتوانند. آنها بيش از همه جناح مخالف سارکوزي را متحد ميسازند. غضب بسياري فرانسوي در برابر رئيس جمهور شان يکبار ديگر به حزب جبهۀ ملي سودمند واقع شد. اين حزب افراطي راستگرا با کسب 10 درصد آراء به يکبارگي زنده شد، باوجوديکه سارکوزي قبلاً از مرگ آن سخن گفته بود. از هر چهار فرانسوي سه تن آن ميخواهد رئيس جمهور بايد هرچه زود تر تصميم بگيرد. روبرت نامياس يکتن از ناظرين سياسي ميگويد: تغييرات زياد درسياستش ممکن است - ولي خودش را تغيير دادن ممکن نيست:

«سبک رئيس جمهور مورد سوال قرار گرفته است. اما آدم ميتواند ضرب آهنگ اصلاحات را تغيير دهد. ويا از عملي کردن پروژه هايي منصرف شود. اما طبيعت خود را تغيير دادن - منحيث رئيس جمهور کشور - اين بسيار زياد مشکل است.»

نيکولا سارکوزي خودش تا هنوز سکوت کرده است. صرف يک مشاور کاخ اليزه به دستورش اعلام داشته است که رئيس جمهور پيام انتخابات را درک کرده است. ولي يک تغيير بزرگ در کابينه ببار نخواهد آمد، حد اکثر تغيير کوچکي رونما خواهد شد و اصلاحات ادامه مي يابد.

انگلا الريش/ خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی