شکست اوباما در انتخابات پارلماني | آلمان و جهان | DW | 03.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شکست اوباما در انتخابات پارلماني

نتايج اوليه شمارش آراي انتخابات ميان دوره اي حکايت از پيروزي چشم گير براي حزب جمهوري خواهان و شکست نسبي حزب دمکراتها مي کند.

ناخشنودي راي دهندگان و نااميدي از سياست هاي اوباما باعث موفقيت چشم گير جمهوري خواهان و جناح «تي پارتي» آنها در مجلس نمايندگان شد.

ناخشنودي راي دهندگان و نااميدي از سياست هاي اوباما باعث موفقيت چشم گير جمهوري خواهان و جناح «تي پارتي» آنها در مجلس نمايندگان شد.

حزب دمکراتها در مجلس نمايندگان اکثريت را از دست مي دهد، اما در مجلس سناي کنگرس موقعيت خود را حفظ مي کند. حزب جمهوري خواهان با کمک جنبش محافظه کار افراطي «تي پارتي» موفق به کسب 59 کرسي بيشتر از قبل شد، در حاليکه تنها 40 کرسي براي کسب اکثريت کافي بود. بر اين اساس تعداد نمايندگان اين حزب از 178 به 237 تن در مجلس نمايندگان افزايش خواهند يافت.

جان بونر، رييس آينده مجلس نمايندگان از حزب جمهوري خواهان گفت، اوباما کسب اکثريت در اين مجلس را به او تبريک گفته است. او در ادامه گفت، رييس جمهور امريکا در گفتگويي کوتاه با او درباره خواسته هاي راي دهندگان مبني بر غلبه بر بحران اقتصادي و کاهش ميزان بيکاري صحبت کرده است.

در همه پرسي هاي قبل از انتخابات ميان دوره اي نيز پيش بيني شده بود که حزب دمکراتها متحمل شکست هايي خواهد شد. نارضايتي ها به دليل وضعيت اقتصادي، ميزان بالاي بيکاري و اصلاحات در بخش صحت افزايش يافته بودند. ناخشنودي راي دهندگان و نااميدي از سياست هاي اوباما باعث موفقيت چشم گير جمهوري خواهان و جناح «تي پارتي» آنها در مجلس نمايندگان شد.

!!!Nur zur Ansicht!!! Zahlen nicht final. Infografik Kongresswahlen Vorlage Englisch

گراف نتایج انخابات پارلمانی در ایالات متحده ی امریکا

در همه پرسي هايي که قبل از انتخابات انجام شد، تقريبا 4 نفر از هر ده امريکايي گفتند که وضعيت مالي شان در مقايسه با دو سال پيش، از زمان انتخاب اوباما بدين سو بدتر شده است. جمهوري خواهان با جديت عليه تصميم هاي سياسي مهم اوباما مبارزه کردند. از جمله برنامه هاي سياسي رييس جمهور امريکا، طرح قانوني براي بهبود وضعيت اقتصادي، رفرم در بخش صحت و افزايش کنترول بر بازارهاي مالي بودند.

به دنبال شکست دمکراتها در مجلس نمايندگان، اکنون تحقق اهداف سياسي براي اوباما مشکل تر مي شود. وجود يک اکثريت جمهوري خواه در کنگرس مي تواند براي سياستهاي خارجي اوباما پيامدهاي ناگواري داشته باشد. اوباما مجبور خواهد بود به طور مثال در رابطه با حل مشکل افغانستان با جمهوري خواهان همکاري کند.

آژانسها/انتظاري

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ

آگهی