شکایت باشندگان شهرک مولانا از نبود برق | گزارش های بازسازی | DW | 25.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

شکایت باشندگان شهرک مولانا از نبود برق

باشندگان شهرک رهایشی مولاناجلال الدین محمد بلخی ازعدم دست رسی به انرژی برق جهت تنویر خانه های مسکونی شان شکایت دارند. آنها از ریاست برق ولایت بلخ تقاضا می کنند تا به وضعیت زندگی آنها از این ناحیه توجه کند.

default

"یکی از مشکلات ما نداشتن برق است، شب ها باشندگان این شهرک نان خود را در تاریکی شب می خورند."

فقدان امکانات دست رسی به انرژی برق، یکی از مشکلات مهم اهالی شهرک رهایشی مولاناجلال الدین محمد بلخی است. باشندگان شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی می گویند، شب ها را به علت نبود برق درتاریکی به سرمی برند.

آنها از ریاست برق ولایت بلخ می خواهند تا به وضعیت رقت بار زندگی آنها دراین شهرک توجه کند و برق این شهرک را تمدید نماید تا آنها از روشنایی وانرژی برق مستفید گردند. عبدالشکور، یک تن از باشندگان این شهرک به رادیو صدای آلمان گفت:

"یکی از مشکلات ما نداشتن برق است، شب ها باشندگان این شهرک نان خود را در تاریکی شب می خورند. ما پول نداریم که تیل برای چراغ بخریم ویا از کدام وسایل دیگری به خاطر تنویر خانه خود استفاده کنیم."

شکور افزود، برق ازجوار این شهرک به قرای هوته قل، سیاه گرد وکم پیرک وصل شده است واگر ریاست برق بلخ اقدام نماید، به آسانی می تواند به شهرک مولانا جلال الدین نیز جریان برق را ارتباط دهد.

مسوولان در ریاست برق ولایت بلخ می گوید، درتوزیع برق به این شهرک مشکلی وجود ندارد؛ هرگاهی که ازطریق مراجع مربوط ازاین ریاست تقاضا صورت گیرد، ریاست برق برای تنویراین شهرک اقدام می نماید. انجینرمحمد ناصر، رییس برق ولایت بلخ دراین مورد به رادیو صدای آلمان گفت:

"تا حال از آدرس این شهر به ریاست برق بلخ کسی مراجعه و تقاضای توزیع برق به این شهرک را نکرده است. در صورت که به این ریاست مراجعه وتقا ضا نمایند، هیات تخنیکی ما آنرا سروی و به مرکز ارسال می نماییم، تصمیم بعدی به دست مرکز است."

رییس برق بلخ افزود، کار سبستیشن 50 میگاوات امپیراین ریاست تاچند روز دیگرتکمیل می شود که ازناحیه انرژی برق تاحدی مشکل شهر مزار شریف رفع می شود.

گفتنی است شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی در20 کیلومتری شمال شهر مزارشریف موقعیت دارد که طی سال های اخیر ازسوی ریاست عودت مهاجرین ولایت بلخ برای مهاجران برگشته به وطن طرح ریزی شده است.

دراین شهرک بیش از 6 هزار نمره زمین جهت اعمار سرپناه به عودت کنندگانی که از مها جرت به وطن برمی گردند، درنظر گرفته شده است که تا حال تعداد 2500 نمره آن توزیع شده است. اما تا کنون فقط تعداد 150 خانواده دراین شهرک برای شان خانه اعمارکرده اند ودراین شهرک بود وباش دارند.

اثیر، مزار شریف
ویراستار:مبلغ

آگهی