شکايت سفير آلمان در کابل به دليل عدم تاييد حضور رسانه هاي آن کشور در جرگه صلح | آلمان و جهان | DW | 02.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شکايت سفير آلمان در کابل به دليل عدم تاييد حضور رسانه هاي آن کشور در جرگه صلح

حضور مهمترين رسانه هاي آلمان در جرگه صلح توسط حکومت افغانستان تاييد نشد، باو جود آنکه آنها براي گزارش دهي از جرگه صلح به موقع ثبت نام کرده بودند.

نماد رسانه های آلمانی

نماد رسانه های آلمانی

آلمان در راستاي برگزاري مراسم "جرگه صلح" در کابل، پايتخت افغانستان حدود نيم ميليون يورو کمک کرده است. حکومت افغانستان اين مبلغ امدادي را با کمال ميل پذيرفت، اما درمقابل به خبرنگاران آلماني روي خوشي نشان نداد.

حضور مهمترين رسانه هاي آلمان در جرگه صلح توسط حکومت افغانستان تاييد نشد، باو جود آنکه آنها براي گزارش دهي از جرگه صلح به موقع ثبت نام کرده بودند.

اين رسانه ها عبارتند از کانالهاي تلويزيوني «آ، ار، دي»، «زيد، دي، اف»، روزنامه هاي «فرانکفورتر تسايتونگ»، « زود دويچه تسايتونگ» و آژانس خبري «دي. پ. آ.»

در اين ميان سفارت آلمان در کابل براي حل اين مساله به فاروق وردک، وزير فرهنگ که در راس کميسيون جرگه صلح قراردارد، رجوع کرده است. نيروهاي بين المللي حافظ صلح درافغانستان (ايساف) نيز طرفداري خود را از حضور گزارشگران مذکور اعلام کردند.

صديق صديقي،کارمند "مرکز رسانه هاي" حکومتي، حذف نام خبرنگاران آلماني را از ليست، تنها يک تصادف خواند. او به روز چهارشنبه در توضيح اين امر گفت: تعداد افراد ثبت نام کننده از تعداد مکان بيشتر است، گزينش افراد به تابعيت آنها هيچ ارتباطي نداشته است.

او اما نتوانست در مورد اينکه خبرنگاران شرکت کننده بنا بر چه معيارهاي انتخاب شده اند، توضيح بدهد. حکومت افغانستان به رسانه هاي متعددي به ويژه از امريکا و بريتانياي کبير اجازه شرکت دراين جرگه را صادر کرده است. اين جرگه به روز چهارشنبه صبح آغاز شد.

چندي پيش هورست کوهلر، رييس جمهور مستعفي آلمان در جريان ديدارش از افغانستان در ماه پيشين به کابل نيامده بود. او تنها از نيروهاي نظامي آلمان در شمال افغانستان ديدن کرده بود.

دي.پي. آ/انتظاريويراستار:مبلغ

آگهی