شورای امنیت سودان جنوبی را به وضع تحریم تهدید کرد | آلمان و جهان | DW | 25.04.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شورای امنیت سودان جنوبی را به وضع تحریم تهدید کرد

خشونت در سودان جنوبی کاهش نمی یابد. در آخرین مورد اردوگاه مهاجران سازمان ملل متحد در این کشور هدف حمله قرار گرفت. وحشت فزاینده در این کشور اعضای شورای امنیت ملل متحد را بی اندازه نگران ساخته است.

Bentiu, Südsudan Opfer Massaker Zivilisten

قربانیان جنگ داخلی در بنتیو سودان جنوبی

شواری امنیت ملل متحد با تصویب اعلامیه ای در نیویارک گفته است که از قتل صدها فرد ملکی در سودان جنوبی شوکه شده است. شورای امنیت واضحاً به وضع تحریم تهدید کرده و گفته است که به این ترتیب، "اقدام های متناسب را بر علیه همه گروه های مسئول" در این خشونت ها در نظر می گیرد. این تهدید هم متوجه حکومت و هم متوجه شورشیان سودان جنوبی است. شورای امنیت تاکید کرده است که همه موارد نقض حقوق بشر باید فوراً متوقف شود.

همچنان بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به طرف های درگیر از پیامد برخوردهای شان هشدار داده است تا کشور را در موجی از خشونت ها غرق نسازند.

افزایش شمار مهاجران

براساس اظهارات سازمان ملل متحد، افراد ریک مشار، معاون پیشین رئیس جمهور سودان جنوبی در هنگام تصرف مجدد شهر بنتیو در شمال کشور در هفته گذشته صدها فرد از قبایل دیگر را کشته اند. به گزارش ملل متحد، شورشیان وابسته به ریک مشار برای دو روز هدفمندانه در شکار افرادی بوده اند که فکر می کنند از مخالفان شان هستند. شورشیان این اتهام ها را رد می کنند و برعکس جانب حکومت را مسئول این خشونت ها می دانند.

شورای امنیت همچنان در مورد بیش از 23 هزار بیجاشده داخلی در سودان جنوبی ابراز نگرانی کرده است که فعلا در اردوگاه سازمان ملل متحد در بنتیو به سر می برند. سازمان "داکتران بدون مرز" از شرایط زندگی در این اردوگاه به شدت انتقاد کرده و از ملل متحد خواسته که برای بهبودی آن اقدام کند.

هیات ماموریت ملل متحد در سودان جنوبی گفته است که این اردوگاه برای بیجاشدگان جنگ داخلی در نظر گرفته نشده بود. در هشت اردوگاه سازمان ملل متحد در سودان جنوبی مجموعاً 78 هزار تن زندگی می کنند.

جنگ قدرت در سودان جنوبی میان رئیس جمهور سلوا کیر و معاون سابق اش ریک مشار که در سال 2013 از قدرت برکنار شد، در اواسط ماه دسمبر شدت گرفت. هر دو سیاستمدار مربوط به دو گروه قومی اند که از سال ها به این سو رابطه خوب ندارند. از شروع منازعه در این کشور افریقایی که در سال 2011 تاسیس شد، هزاران تن قربانی شده اند. حدود 900 هزار فرد ملکی از این منازعه آواره شده اند.

DW.COM

آگهی