شوراي امنيت ملل متحد ازکرزي تقاضا کرد عليه فساد اداري مبارزه کند | آلمان و جهان | DW | 07.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شوراي امنيت ملل متحد ازکرزي تقاضا کرد عليه فساد اداري مبارزه کند

شوراي امنيت سازمان ملل متحد ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا کرده است که عليه فساد اداري وارتشا و تجارت مواد مخدر مبارزه کند.

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد هنگامي صادرمي شود که به روز دوشنبه مقامات انتخاباتي افغانستان حامد کرزي را برنده انتخابات دور دوم رياست جمهوري کشور اعلام کردند وبه تاريخ 28 ام ماه اکتوبر يک مهمانخانه ملل متحد درکابل مورد حمله طالبان قرار گرفت.

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد هنگامي صادرمي شود که به روز دوشنبه مقامات انتخاباتي افغانستان حامد کرزي را برنده انتخابات دور دوم رياست جمهوري کشور اعلام کردند وبه تاريخ 28 ام ماه اکتوبر يک مهمانخانه ملل متحد درکابل مورد حمله طالبان قرار گرفت.

شورا همچنان ازکرزي براي بهبود وضع امنيتي و تقويت وحدت ملي پس ازانتخابات آلوده با تقلب تقاضاي جدو جهد کرده است.

دريک قطعنامه که به روز جمعه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر شده است گفته مي شود که حکومت افغانستان به بهبود سطح زندگي مردم اين کشور فقير نيز توجه کند.

قطعنامه مي گويد: اعضاي شوراي امنيت مي خواهند با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان وحکومت جديد او کارکنند". قطعنامه مي افزايد: " اعضاي سازمان ملل متحد روي ضرورت يک پروسه مجدد سياسي تحت رهبري حکومت افغانستان درانطباق با قانون اساسي افغانستان براي تامين وحدت ملي و آينده صلح آميز وسعادت مند مردم افغانستان تاکيد مي کند".

اين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد هنگامي صادرمي شود که به روز دوشنبه مقامات انتخاباتي افغانستان حامد کرزي را برنده انتخابات دور دوم رياست جمهوري کشور اعلام کردند وبه تاريخ 28 ام ماه اکتوبر يک مهمانخانه ملل متحد درکابل مورد حمله طالبان قرار گرفت که براثر آن هشت نفر کشته شدند که ازآنجمله 5 تن آنها کارمندان ملل متحد بوده اند.

ملل متحد درپاسخ به اين عمل تروريستي تصميم گرفت تا 600 تن ازکارمندان آن موسسه يا 60% کارمندان خارجي اش درافغانستان را يا درداخل افغانستان ويا دربيرون ازآن کشور تغيير محل داد.

اين تقاضاي ملل متحد ازحکومت افغانستان هنگامي به عمل مي آيد که قبلاً برخي حکومتهاي اروپايي بطور غيرمعمول حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان را مورد انتقادات شديد قراردادند. به روز پنجشنبه نيويارک تايمز ازقول برنارد کوشنر وزيرخارجه فرانسه آورده بود که گفته است " بلي ، کرزي آلوده با فساد است ... اما نفر ما است... ما بايد به او مشروعيت بدهيم".

به دنبال فرانسه بريتانيا نيز اظهارات مشابهي کرده بود. به روز جمعه گوردن براون نخست وزيربريتانيا گفته بود:حاضرنيست زندگي مردان وزنان بريتانيايي را در راه حکومتي به خطر اندازد که دربرابر فساد اداري هيچگونه اقدامي نمي کند.

کارل تسو گوتنبرگ، وزيردفاع آلمان فدرال نيز به اين موج انتقاديون اروپايي ازحکومت افغانستان پيوسته وبه روز جمعه به رزونامه " زود دويچن تسايتونگ " گفته است که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان اقدامات روشني براي مبارزه عليه تجارت مواد مخدر و جرايم اتخاذ کند. او گفته است که "مشکلات موجودي که درآنها سوال نيست" نبايد مسکوت گذاشته شوند. افغانستان دريک مرحله " انتقال " قرار دارد. " واگذاري مجموع مسووليت " به افغانها به معناي پايان عمليات نظامي دراين کشوراست.

رسانه ها/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی