شهرداری کابل می خواهد سیمای شهر را تغییر دهد | گزارش های بازسازی | DW | 27.02.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

شهرداری کابل می خواهد سیمای شهر را تغییر دهد

شهرداری کابل از طرح برنامه های جدید در زمینه نو سازی شهر سخن می گوید و مسوولین آن ادعا دارند که با عملی شدن این برنامه ها، سیمای شهرکابل عوض خواهد شد.

default

"مسوولیت بازسازی شهرکهنه کابل نیز به عهده شهرداری کابل واگذار شده است"

مسوولین شهرداری کابل بر تطبیق برنامه این برنامه ها تاکید می کنند و می گویند،"برخی از این برنامه ها در آستانه تطبیق وبرخی دیگر درحال تطبیق هستند." بازسازی اماکن تارخی شهر کابل، اعمار ده ها پارک تفریحی، قیرریزی جاده ها، سنگفرش پیاده روهای، غرس صد ها هزار نهال در ساحات مختلف شهرکابل وتطبیق برنامه صفایی شهراز جمله برنامه های اند که قسماً تطبیق شده اند ویا درحال تطبیق هستند.

آقای خوژمن علومی، معین شهری شهرداری کابل گفت: "ما هم اکنون 30 پارک را در شهر کابل زیر کارداریم که تا ماه حمل سال آینده شاید 25 پارک تکمیل گردند. این پارک ها به استاندرد های بین المللی در نظر گرفته شده اند. ما تصمیم داریم که صدها پارک دیگر نیز در شهرکابل بسازیم تا مردم درهوای پاک وصاف زند گی نمایند."

به قول آقای علومی ریاست جمهوری مسوولیت بازسازی شهرکهنه کابل را نیز به عهده شهرداری کابل گذاشته است. علومی شکایت می کند که در طول ده سال گذشته یک خشت هم در شهرکابل قدیم گذاشته نشده است به این جهت شهرداری تصمیم دارد شهرکهنه کابل را با تمام اوصاف تاریخی اش بازسازی نماید. به قول وی هم اکنون تقریبا تمام جاده های شهرکابل روشن شده وقرار است تا فاصله 25 کیلومتری شهرروشنایی یابد.

علومی تاکید نمود: " پیاده رو ها را ما توانستیم قسماً درسال گذشته سنگفرش نماییم و این کار ادامه دارد. ما متعهد هستیم، مثلی که روزی شهردار به رییس ناحیه سوم گفت اگر سه سال بعد کسی از خانه اش براید وبوت اش گل آلود گردد، اول تو وبعد من باید بوت او را پاک کنم."

اما با این حال شمار از مردم انتقاد هایی را از کیفیت کاری شهرداری وارد میدانند. یکی از آنها گفت: "من محمد حسین نام دارم، در مسجد کارمی کنم؛ همین سرک ها که روی آنها کار شده، همه اش از بین رفته زیرا همه ریگی اند؛ کار خوبی برای مردم وملت انجام نداده این سرک ها موقتی هستند چیزی نیستند که مردم از ان ها کار بگیرند."
شمار زیادی مردم کابل در مورد کیفیت کاری شهرداری با محمد حسین هم نظر اند. مثلاً: "من عبدالهادی دکاندار شهرکابل هستم؛ کارکرد های شهرداری خوب است، به نظر میرسد، قابل دید است. ولی یکی دو هفته بعد خراب می شوند ونتیجه نمی دهند؛ مثلا سرکی را که می سازد، زود خراب می شود ویا سرک های نو ساخته می شوند، مراقبت نمی شوند خاک وگرد دارند."

باشندگان شهر نه تنها خواهان بازسازی و نوسازی هرچه بیشتر شهر شان، هستند، بلکه انتظار دارند که این بازسازی ها و نوسازی ها از کیفیت خوب نیز برخوردار باشند.

امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ


آگهی