شمار زیاد رای دهندگان نامصمم در آلمان پیش از انتخابات | انتخابات آلمان | DW | 22.09.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

انتخابات آلمان

شمار زیاد رای دهندگان نامصمم در آلمان پیش از انتخابات

انفراتِست- دیمَپ، نهاد تحقیقاتی در امور انتخابات و بررسی آراء، از شهروندان آلمانی نظر سنجی کرده است، نتایج این نظر سنجی ها به دیده انتقادی نگریسته می شود،گرایش های رای دهندگان در آستانه انتخابات به سرعت تغییر می کند.

نیکو زیگل از انستیتوت انفراتِست- دیمَپ،  در  باره این پیش بینی ها پیش از انتخابات می گوید:« این نظر سنجی های پیش از انتخابات، پیش بینی نیست. مثلاٌ در ایالات متحده امریکا بعضی چیز ها که گرایش در دیدگاه را نشان می داد، به عنوان پیش بینی عرضه شد.»

اما واقعیت این است که پیش گویی بسیار دقیق نخست در روز انتخابات به وجود می آید: در آلمان از تا  ۱۰۰ هزار نفر در مورد آرای شان نظر سنجی شد. اما در نظر سنجی که توسط انستیتوت انفراتِست- دیمَپ صورت  گرفته است، فقط از حدود ۱۵۰۰ نفر سوال شده است که چیزی بیشتر از یک احساس در مورد انتخابات نیست.

مانفرید گولنر از سال ها به این سو در انستیتوت فورسا در امور بررسی آراء فعالیت می کند. از دید او در این ساحه فعالان بسیاری جدید وجود دارند، اما همه آنها به صورت جدی و مطمئن کار نمی کنند. گولنر توضیح می دهد:«مشکل در این زمینه این است که ما افراد غیر صادق زیادی داریم که رسانه ها در برابر آن ها بیشتر غیر انتقادی برخورد می کنند، بدون آنکه دقیقاً به کار آن ها نظر کنند که چگونه چنین ارقامی به وجود می آیند؟»

یک انستیتوت در امور بررسی آراء به حزب راست گرای افراطی "بدیل برای آلمان" نزدیک است و توجه را با ارزش گزاری های بسیار در مورد این حزب جلب می کند. بعضی از انستیتوت های دیگر خود اصلاً هیچ ارقامی ندارند، بلکه ارقام  دیگر را مجدداً محاسبه می کنند.

و سیاستمداران؟ آنها ظاهراً به این نظر سنجی ها همواره کمتر اعتماد می کنند، به خصوص اگر ارقام برای آنها بد باشند. سیاستمداران سپس بیش تر به آرائی اتکا می کنند که تا کنون تصمیم نگرفته اند.

گولنر رئیس انستیتوت فورسا در این باره توضیح می دهد:«بسیاری [از سیاستمداران] در بیرون می گویند: این ارقام همه چرند اند، من آن ها را جدی نمی گیرم، نظر سنجی ها به من چه مربوط است. بعد آن ها مخفیانه به ما رجوع می کنند و می گویند: من نمی دانم بعد از این چه کار کنم، کدام موضوعات را باید در مبارزات انتخاباتی مطرح کنم؟ شما باید یک نظر سنجی را اجرا کنید!»

زیرا نتایج بسیاری از نظر سنجی ها البته به خوبی نشان می دهند که رای دهندگان چه فکر می کنند و چرا انتخاب می کنند و چگونه انتخاب می کنند.

مثلاً  گولنر از یک مساله ثابت در باره حزب سوسیال دموکرات آلمان آگاه است. او می گوید:«تا امروز، اندکی پیش از انتخابات، فقط یک دهم از شهروندان آلمان فکر می کند که حزب سوسیال دموکرات می تواند مشکلاتی را که آقای شولتس نامزد آن بعضاً به درستی از آن ها نام می برد، واقعاً حل کند.»

و به این دلیل حزب سوسیال دموکرات در انتخابات برنده نخواهد شد، اما این که دقیقاً چه قدر آراء را به دست خواهد آورد یا از دست خواهد داد، این را رای دهندگان به روز یکشنبه تصمیم می گیرند، نه کدام انستیتوت در امور نظر سنجی و بررسی آراء.

ینس تو راو/ ح م/ رر.

DW.COM

آگهی