شلیک بر پناهجویان افغان در سواحل اندونیزیا | آلمان و جهان | DW | 18.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شلیک بر پناهجویان افغان در سواحل اندونیزیا

گزارشهای رسیده حاکی ازآن است که چهار روزپیش مقامات امنیتی اندونیزیایی بریک کشتی حامل پناهندگان افغان آتش گشوده و دوتن را زخمی ساخته اند.

پاسداران ساحلی اندونیزیا از پناهندگان افغان تقاضای 50000 دالرامریکایی به قسم رشوت می کنند

پاسداران ساحلی اندونیزیا از پناهندگان افغان تقاضای 50000 دالرامریکایی به قسم رشوت می کنند

یک جوان 17 ساله افغان که از یک زندان مهاجران درتیمور شرقی صحبت می کرد گفته است که چهار روز پیش یک گروه مشتمل از 61 پناهجوی افغان درحالی که راهی آسترلیا بودند، توسط گاردهای ساحلی اندونیزیا متوقف ساخته شده وازآنها تقاضای پرداخت پول رشوت شد.

پاسداران ساحلی اندونیزیا ازاین پناهندگان افغان تقاضای 50000 دالرامریکایی به قسم رشوت می کنند. همه مهاجران پولهای شان را روی هم می گذارند وبه پاسداران ساحلی می سپارند.

ازآنجایی که این پولها نمی توانسته است پنجاه هزار دالرشود، پاسداران مرزی به آنها دستورمی دهد که کشتی شان را متوقف سازند. اما سرنشینان کشتی پناهندگان افغان که فکرمی کردند که درآبهای بین المللی می باشند، به راه شان ادامه دادند. این جوان 17 ساله افغان که نخواسته است از او نام گرفته شود، گفته است که پاسداران مرزی اندونیزیایی بدون گفتن حرفی واعلام کردن چیزی ، به شلیک کردن برکشتی شان آغازکرد.

گفته می شود که گلوله ای دردست یک جوان 17 ساله ویک گلوله دیگر درران یک مرد 30 ساله اصابت کرد. این گزارشگرگفته است که نمی داند آیا کسانی که مورد شلیک قرار گرفته اند زنده اند ویا نه.

" پامیلا کیور" که درمرکز پناهجویان موسوم به " اسایلم سیکر ریسورس سنتر" کارمی کند وبا این جوان افغان دیدار کرده است، ازسیاست جدیدی سخن به میان می آورد که پلیس اتخاذ کرده است. او می گوید پلیس قبلاً برپناهندگان هرگز شلیک نکرده بود، این دیگر بازی جدیدی است. وخامت خطرناکی را نشان می دهد.

حکومت فدرال درآسترلیا این قضیه را " قابل تاسف" خوانده است وگفته است که نمی داند چه اتفاقی افتاده است.

پسرنوجوانی که این ماجرا را گزارش کرده است گفته است که برای یک سال منتظرتصمیم کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد بوده است تا به دوسیه پناهجویی اش سامان بدهد.اوگفته است که پدرش توسط طالبان کشته شده وخواهرش در" بریس بین" زندگی می کند.

خبرگزاری ها/رحیم

ویراستار: آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی