شفاخانه اي درکابل که توانايي جراحي قلب دارد | افغانستان | DW | 15.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

شفاخانه اي درکابل که توانايي جراحي قلب دارد

انستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال اولين شفاخانه ايست که ازمارچ 2006 ميلادي به اين سو پيشرفته ترين نوع جراحي هاي باز قلبي را اجرا مي کند که تا کنون در افغانستان بي سابقه بوده است

سالانه پنج نوبت عمل جراحی قلب صورت می گیرد ودر بخش هاي ديگر شفاحانه ميانگين عمليات روزانه به 8-9 مورد مي رسد.

سالانه پنج نوبت عمل جراحی قلب صورت می گیرد ودر بخش هاي ديگر شفاحانه ميانگين عمليات روزانه به 8-9 مورد مي رسد.

اين شفا خانه که در بخش اطفال فعاليت دارد داکتر حشمت الله نوابي متخصص وسر طبيب امراض قلبي تمام فعاليت ها بويژه فعاليت بخش قلبي اين شفا خانه را از آغاز تا کنون موفق توصيف نموده مي گويد: « بخش جراحي قلبي اين شفاخانه درماه مارچ 2006 شروع به فعاليت کرد، اولين جراحي قلبي اين شفاخانه در28مارچ 2006 موفقانه صورت گرفت، از آن روز تاکنون ما بيش از 300 نوع مريض قلبي اطفال را در اين جا جراحي کرده ايم که اکثرا خوشبختانه موفقانه بوده است».

داکتر نوابي اضافه کرد؛ دربخش جراحي قلبي هنوز يک گروه کامل ازداکترافغانستان وجود ندارد. به گفته ي وي فعلاً دراين بخش داکتران فرانسوي آنهارا همکار مي نمايند. داکتر نوابي مي گويد قبل از سالهاي جنگ تنها جراحي هاي بسته قلبي در افغانستان امکان پذير بود ولي اکنون پيشرفته ترين جراحي هاي قلبي باز در اين شفاخانه دربخش اطفال را ميتوان انجام داد. به گفته ي او شفاخانه اي ديگري نظير اين شفاخانه درافغانستان وجود ندارد. نوابي گفت جراحي قلبي درانستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال براساس معيارهاي بين المللي بوده ، درسطح کشور هاي منطقه قابل مقايسه است.

بربنياد اظهارات آقاي نوابي انستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال، علاوه از بخش قلبي دربخش هاي مثل داخله، جراحي عمومي، ارتوپيدي، راديو لوژي، امراض جلدي، دندان و گوش وگلو نيز فعاليت دارد.

براساس گفته هاي آقاي نوابي جراحي بخش قلبي اين شفاخانه سالانه پنج تا شش نوبت صورت مي گيرد که درهر نوبت دهها مورد عمل مي شود. ولي در بخش هاي ديگر شفاحانه ميانگين عمليات روزانه به 8-9 مورد مي رسد.

داکتر نوابي اضافه نمود با اين وصف هنوزهم مشکلات تخنيکي دامن گيراين شفاخانه است.

انستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال که دربخش هاي خارج بستر و داخل بستر(اي پي دي) فعاليت دارد؛ به گفته آقاي داکتر عبدالرحمان بها مسوول هماهنگي طبي، اين شفاخانه ظرفيت 85 بستر را دارا هست که 15 بستر آن مربوط مراقبت هاي جدي (اي سي يو) مي شود.

ازصندوق خیریه به بیماران بی بضاعت کمک هزینه پرداخت می شود

ازصندوق خیریه به بیماران بی بضاعت کمک هزینه پرداخت می شود

انستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال که به مساعي مشترک دولت فرانسه، دولت افغانستان، زنجير اميد فرانسه و شبکه انکشافي آغا خان اداره وتمويل مي گردد يک شفاخانه خصوصي غير انتفاعي مي باشد.

داکتر عبدالرحمان بها مي گويد:« شفاخانه ما اساساً يک شفاخانه خصوصي غير انتفاعي است private non profit ، به اين مفهوم مقدار فيس راکه ما از مريضان مي گيريم قيمت تمام خدمات عرضه شده را پوشش داده نمي تواند. درپهلوي اين ما بخش خيريه داريم که 95 درصد با مريضان داخل بستر و40درصد با مريضان خارج بستر که توانايي پرداخت فيس را ندارند کمک مي شويم».

داکتر بها اضافه نمود دولت فرانسه وموسسه زنجير اميد فرانسه در نظردارد بخش مادر اين شفاخانه را به ظرفيت 65 بستر اعمار وشفاخانه طفل ومادر را تکميل نمايند.

آقاي يونس دلياب مسوول مالي انستيتيوت فرانسه براي اطفال درمورد مصارف سالانه وبخش خيريه شفاخانه مي گويد:« ما اگر خدمات عالي ارايه کنيم سالانه به 7.5 ميليون دالر ضرورت داريم، بخش خيريه براي مردم مستحق است. ما کوشش مي کنيم هيچکس به خاطر نداشتن پول از شفاخانه بيرون نرود. من مثال مي زنم درعمل جراحي که صدهزار افغاني مصرف مي شود اگرمريض هيچ توانايي ندارد لااقل دوهزار افغاني مصرف کند تا 98 هزار ديگر را ما از طريق برنامه خيريه پرداخت مي نمايم».

مريض داران نيز از برنامه خيريه اين شفاخانه رضايت کامل دارند. يکي ازهمراهان مريضي دراين شفاخانه مي گويد:« مجموع مصرف مريض مارا گفت 100000 افغاني يا هم بيشتر مي شود، سه هزار افغاني من مي دهم و97 هزار ديگر را از بخش خيريه مي دهند».

خانمي که پسرش را براي تداوي دراين شفاخانه آورده بود با اشاره به پسرش گفت: «همين کمايي گر ونان آور خانه بود و يتيم هاي بابايش را نان مي داد من به مريضي اش نفهميد م به صحت طفل بردم آنجا از من پول خواستند من پول نداشتم آدرس اينجا را دادند اينجا آوردم اينها خدا برايشان خوبي کند به من کمک کردند».

انستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال درسال 2003 براساس يک قرارداد ميان دولت افغانستان دولت فرانسه وموسسه زنجير اميد اساس نهاده شده ودرسال 2005 درسه طبقه به پايه اکمال رسيد که ساخت وساز آن به شمول وسايل وتجهيزات طبي بالغ بر7.2 ميليون دالر هزينه برداشته است.

آگهی