شش ميليارد دالربراي بازسازي لبنان درهمايش پاريس | آلمان و جهان | DW | 26.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شش ميليارد دالربراي بازسازي لبنان درهمايش پاريس

قراراست تا مبلغ شش ميليارد دالربراي بازسازي لبنان به اين کشورکمک گردد . ژاک شيراک رييس جمهورفرانسه پس ازافتتاح همايش حمايت ازلبنان درپاريس گفته است که اتحاديه اروپا حاضراست تا مبلغ 400 ميليون دالررا به لبنان کمک نمايد.

ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه

ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه

به همين شکل واشنگتن آمادگي خودرا براي پرداخت مبلغ 600 ميليون دالراعلام نموده است.

نمايندگان بسيارازکشورها وسازمانهاي بين المللي درپاريس گردهم آمده بودند تا درمورد چگونگي حمايت مالي براي لبنان با هم تبادل نظرنمايند.

هدف اصلي اين همايش کمکهاي سريع به بازسازي لبنان وحکومت اين کشورتحت رهبري فواد سينوره گفته شدخ است. حکومت سينوره که ازماهها به اين سوتحت فشارنيروهاي مخالف بخصوص حزب الله قراردارد، طرفدارروابط خوب با غرب مي باشد.

برعکس مخالفين حکومت لبنان خواهان برکناري کابينه برحال اين کشور بوده وبا برگزاري تظاهرات وسيع در روزهاي گذشته غرب رامتهم به مداخله درامور اين کشورنموده اند.

آگهی