شرکت امارات متحده عربي درجنگ عليه هراس افگني درافغانستان | افغانستان | DW | 21.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

شرکت امارات متحده عربي درجنگ عليه هراس افگني درافغانستان

مقامات رسمي کانادا به روزجمعه گفته اند که : دپلوماتها وقوماندانهاي نظامي عاليرتبه کاناد مذاکراتي را درسطح عالي درماه جنوري با مقامات امارات متحده عربي براي پيوستن اين کشور درمبارزه عليه طالبان درجنوب افغانستان به راه انداخته اند.

آبده صلح درکانادا

آبده صلح درکانادا

مطابق به اسنادي که توسط حزب مخالف حکومت ارائه شده است ، فکرمي شود واحد هاي ويژه عملياتي کم شمار امارات متحده عربي که با تانک وتوپخانه مجهزاند، به افغانستان رفته باشند. گوردان او کونر؛ وزيردفاع کانادا دراين رابطه گفته است که ماموريت درافغانستان تنها محدود به کشورعضو ناتو نبوده وديگران نيز به مشارکت درآن تشويق مي گردند.

آگهی