شريفي: هنوز فرصت زيادي براي افغانستان وجود دارد | افغانستان | DW | 13.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

شريفي: هنوز فرصت زيادي براي افغانستان وجود دارد

با وجود اختلاف نظرهاي زياد ميان کرزي و مقام هاي امريکايي ، مذاکرات واشنگتن، انعکاس خوبيداشت و از کرزي، بيشتر از آنچه معمول است، پذيرايي شد . همچنان بر شکست القاعده، مبارزه با تروريزم و تداوم همکاري، تاکيد شد.

مباحثات باز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وخانم هیلاری رودهام کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا درمورد بهبود روابط امریکا وکرزی

مباحثات باز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وخانم هیلاری رودهام کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا درمورد بهبود روابط امریکا وکرزی

چنين تصور ميشود که کابل و واشنگتن به اين نظر رسيده اند که تنش و انتقاد از يکد يگر، به جبههي تروريزم کمک مي کند و مشکل افغانستان را بيشتر ميسازد.

کارشناسان مسايل بينالمللي، حمايت دوبارهي امريکا از افغانستان و تمرکزي که از سوي مقامهاي اين کشور بر افغانستان وجود دارد، را فرصتي براي افغانستان عنوان ميکنند.

عمر شريفي، کارشناس مسايل بينالمللي ميگويد: « من فکر مي کنم که هنوز وقايعي که در چند روز گذشته براي آقاي کرزي و باراک اوباما افتاد، فکر مي کنم که هنوز يک چانس بسيار زيادي براي افغانستان وجود دارد و اين کنفرانس ها ثابت ساخت که تعهد جامعه جهاني را با خود براي چند سال آينده داشته باشد».

در ماه هاي گذشته، مقامهاي امريکايي به صورت متداوم از آقاي کرزي و ادارهي او انتقاد ميکردند. اين انتقادها، و گفتگوهاي امريکايي ها با پاکستاني ها در حالي که از کرزي به عنوان يک شريک بي کفايت ياد ميشد، حامد کرزي را نيز برآشفت و وي از شديدترين انتقادها عليه امريکاييها، دريغ نکرد. اما به باور تحليلگران، سرانجام امريکاييها دريافتند که انتقادهاي شديد از کرزي، به جبههي طالبان و تروريزم کمک مي کند و از همين جهت، مذاکرات واشنگتن زمينهاي براي بهبود روابط گرديد.

اما مشکلات افغانستان، تنها جبههي طالبان و تروريزم نيستند. فساد در ادارهي آقاي کرزي و ناکارآيي نهادهاي دولتي، ديگر مشکلاتي است که تداوم آن، تلاشها و کمکهاي جامعه جهاني و فرصتهاي به دست آمده را ضايع خواهد ساخت.

شريفي ميافزايد: « من فکر ميکنم که پذيرايياي که از آقاي کرزي شد، اين خود نشان ميدهد که دولت امريکا دارد تجديدنظر مي کند در بعضي از موارد و رفتارهاي خود با دولت افغانستان. اما اين به مفهوم اين نيست که انتظاراتي که جامعه جهاني و مخصوصا دولت امريکا و خود افغانها از دولت افغانستان دارند، در آن کدام تغييري آمده باشد».

اين درحالي است که بعد از سوقصد ناکام نيويارک، دوباره نگاه ها به پاکستان متمرکز شده است. عمليات هاي هواپيماهاي بدون سرنشين امريکايي ادامه دارد و هشدارهاي لفظي مقام هاي امريکايي عليه پاکستان نيز وجود دارد.

عمرشریفی کارشناس امور بین المللی افغانستان

عمرشریفی کارشناس امور بین المللی افغانستان

به باور شريفي، عمليات نظامي قندهار و نيز حملاتي که توسط هواپيماهاي بدون سرنشين بر القاعده و طالبان در پاکستان صورت ميگيرد، ميتواند نوعي اعمال فشار بر پاکستان به شمار رود. تاکنون با وجود انتقادهاي لفظي، فشارهاي عملي بر پاکستان وارد نشده است.

شريفي ميگويد: « باوجودي که سخنان تندي تبادله شده، معاهده هايي (با پاکستان) امضا شده، بعدا تصميمهايي گرفته شده و اجرا نشده، من فکر مي کنم وقايعي که امسال در افغانستان رخ ميدهد، اميدوار هستم که تاثيراتي را بر پاليسي پاکستان در قبال افغانستان داشته باشد. اما هم عمليات نظامي اي که قرار است صورت بگيرد، هم کمک هاي اقتصادي اي که به افغانستان ميشود، در نهايت ارتباط ميگيرد که ما در داخل چه گونه از اين کمکها بهره برداري ميکنيم. امروز چانس طلايي براي افغانستان به خاطر جلب حمايت جامعهي جهاني وجود دارد".

ايجاد ادارهي سالم و پاسخگو، به گفتهي عمر شريفي، زمينهاي است که از هدر رفتن اين فرصت، جلوگيري ميکند.

در همين حال، رييسان جمهور افغانستان و امريکا بر مصالحه به عنوان يک روند افغاني تاکيد کرده، افزودند مصالحه با آنهايي صورت ميگيرد که قانون اساسي افغانستان را بپذيرند و رابطهي خود را با القاعده قطع کنند. اين موضعي است که قبلا نيز امريکاييها بيان کرده بودند.

به باور عمر شريفي، هنوز در مورد مصالحه و ادغام مجدد، ابهامهايي وجود دارد: « درک من از تمام کانسيپت صلح با طالبان – چه از بعد افغاني اش و چه از بعد بيروني اش- اين است که زماني که امريکاييها اين موضوع را مطرح ساختند، مقصد شان به فکر من اين که با گروههاي طالبان که در داخل افغانستان به شکل محلي فعاليت دارند، کوشش شود که تفاهم ايجاد شود تا به پروسهي صلح بپيوندند. اما نميفهمم که تاچد حد اين موضوع صدق مي کند به موضوعي که با رهبري طالبان به حيث يک گروه مستقل تماس گرفته شود تا آنها به پروسهي صلح بپيوندند».

شريفي در ادامه ميافزايد: « درحالت فعلي من اين را بيشتر موضوعي ميبينم که با وجود تمام ابهامي که وجود دارد، تماس با فرماندهان طالبان در محلات، در داخل افغانستان (وجود داشته باشد) تا کوشش شود که اينها از پروسهي صلح حمايت کنند. اما تماس با رهبري طالبان در کل و بالاخره تحريک طالبان منحيث يک مجموعه، بعد منطقهاي دارد و فکر نکنم که طالبان به تنهايي خود قادر باشند که در اين مورد، تصميم بگيرند».

دستگيري ملا برادر در پاکستان، شخصي که مذاکراتي با دولت افغانستان داشته است، نشان داد که طالبان توان تصميمگيري در مورد مصالحه با دولت افغانستان را دارا نميباشند.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی