شريفي: افغانستان دوباره درسياست خود در قبال پاکستان تجديد نظر مي کند | مصاحبه ها | DW | 14.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

شريفي: افغانستان دوباره درسياست خود در قبال پاکستان تجديد نظر مي کند

شريفي : " تقريبا تمام توانايي ساختاري که امروز طالبان از خود درعمليات ها نشان ميدهند مستقيما ارتباط به حمايت وبالاخره رهبري اي که از سوي سازمان استخبارات پاکستان دريافت مي کنند ارتباط دارد.

default

محمد عمرشريفي کارشناس امور بين المللي

انتشارگزارش دانشگاه " لندن سکول آف ايکوناميکس " درمورد نقش استخبارات نظامي پاکستان درحمايت ازطالبان افغانستان در آستانه مرحله اي که ممکن است نيروهاي ناتو يک عمليات فيصله کن نظامي را درقندهار پايگاه اصلي طالبان به راه اندازند، توجه تحليلگران مسائل افغانستان را به خود جلب کرده است. پروانه عليزاده خبرنگار راديو دويچه وله (صداي آلمان) ضمن مصاحبه اي اين موضوع را با آقاي محمد عمرشريفي کارشناس امور بين المللي افغانستان به بحث گرفته است:

دويچه وله: گزارشي را " لندن سکول آف ايکوناميکس " مبني براينکه پاليسي رسمي "آي اس آي" يا دستگاه استخبارات نظامي پاکستان ، حمايت ازطالبان است به نشر رسانده است . نظر شما در اين رايطه چي هست وچه مقدارمي توانداين گزارش به واقعيت نزديک باشد؟

شريفي: روابط آي اس آي سازمان استخباراتي پاکستان با طالبان يک امرروشن وواضح بود وازچندي به اين طرف مشخص شد که آي اس آي در تمام سطوح عملياتي، تنظيماتي، تدارکاتي و رهبري طالبان درافغانستان فعاليت مي کند. نفوذ آي اس آي در داخل جنبش طالبان مخصوصا در مناطق حوزه امنيتي طالبان در منطقه جنوب شرق وجنوبغرب افغانستان به حدي است که تقريبا عملا اداره رهبري عمليات طالبان به دست افسران آي اس آي مي باشد. اين يک موضوع آشکار است موضوع پنهان نيست ودقيقا تمام گراف صعودي حملات طالبان بر نيروهاي بين المللي دراين ماههاي اخيرمي تواند به اين موضوع ارتباط داشته باشد. تقريبا تمام توانايي ساختاري که امروز طالبان از خود درعمليات ها نشان ميدهند مستقيما ارتباط به حمايت وبالاخره رهبري که از سوي سازمان استخبارات پاکستان دريافت مي کنند ارتباط دارد.

دويچه وله: اين موضوع از سالها بر سر زبانها است چرا حالا اين موضوع علناً از سوي يکي ازموسسات معتبرتحقيقي انگلستان انعکاس يافت . ارتباط اين موضوع به برگزاري جرگه صلح، جريان عمليات در قندهارواستعفاي وزيرداخله ورئيس امنيت ملي افغانستان چي ميتواند باشد؟

شريفي: اگر ما اين را درتمام اين ابعاد ببينيم نشانه هايي ديده مي شود که دولت افغانستان دوباره درسياست خود در قبال پاکستان تجديد نظر مي کند. اين مفهوم اين است که دولت افغانستان متقاعد شده که اصولا مذاکره با طالبان، صلح با طالبان و جنگ با طالبان بدون حمايت پاکستان عملي نيست. قضيه دستگيري ملا برادر وديگر رهبران طالبان در چند ماه گذشته نشان داده است که دولت افغانستان قادر نيست که مستقيما با طالبان تماس بگيرد و امکان اين وجود ندارد که دولت افغانستان بتواند به يک تفاهم منطقي با طالبان برسد بخاطريکه هر آن دولت پاکستان مي تواند اين موضوع را سپوتاژ کند وعناصري از طالبان را که خواستار مذاکره با دولت افغانستان اند از بين ببرد. بناء دولت افغانستان بعدازانکشافات اخيردر داخل کشورديده ميشود که کوشش ميکند به پاکستان نزديکتر شود و تفاهم پاکستان را به دست بياورد. اما اينکه تبعات آن در سطح منطقه يي مخصوصا درميان مدت به چه حد است اين موضوع ديگري است.

دويچه وله:تاثير گذاري نتايج اين گزارش برروابط ميان کابل و اسلام آباد واسلام آباد وواشنگتن چه خواهد بود؟

شريفي: روابط کابل واسلام آباد در حقيقت يک بعد تازه يي به خود مي گيرد. دولت افغانستان براي چندمين باراز خود گذشت نشان مي دهد وکوشش ميکند که يک نوع گرانتي يا تضمين به دولت پاکستان از طريق بعضي مسايل ارائه کند. در مساله کابل واشنگتن هم مطمئن نيستم که دولت امريکا چه گونه ديدي از پاکستان خواهد داشت بخاطريکه امروزارتش امريکا هر روز در جنگ با طالبان وفاميل پاکستاني آنها تلفات مي دهد واين يک موضع دشوارتري خواهد بود ودولت امريکا شايد به اين آساني حاضر نشود که طالبان وحامي پاکستاني شان را به عنوان يک شريک مساوي در ميزمذاکره ببينند اما بايد منتظر بود که بعداز حملات قندهار اوضاع به کدام طرف سوق مي کند.

دويچه وله: آقاي شريفي ازمصاحبه شما تشکر

شريفي: تشکر از شما هم

آگهی