شروع بخشی از عملیات ″امید″ در بغلان | افغانستان | DW | 14.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

شروع بخشی از عملیات "امید" در بغلان

بخشی از عملیات گستردهی "امید"، امروز در ولایت بغلان در شمال کشور تحت عنوان "توحید یک" آغاز گردید.

سربازان آلمانی در قندوز

سربازان آلمانی در قندوز

عملیات در بغلان و قندوز، بخشی از عملیات گستردهی "امید" است که قبلاً برای هجده ماه راه اندازی و از عملیات مارجه آغاز شد. جنرال مراد علی مراد، رییس قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگوید: "پلان برای ما رسیده، ما مطابق تهدیدات امنیتی که در ولایت قندوز و بغلان گاگاهی ظهور میکند، ما عملیاتها را پلانگذاری کردیم، در چوکات همین عملیات امید".

در دیداری که هفتهی گذشته رییس جمهور کرزی به ولایت قندز داشت، والی این ولایت خواستار راهاندازی یک عملیات یک ماهه برای پاکسازی قندز از طالبان گردید.

جنرال مراد میگوید که قول اردوی 209 شاهین، رهبری عملیات مشترک نیروهای داخلی و خارجی در شمال کشور را به عهده دارد: "تمام قوتهای آیساف در شمال در این عملیات شامل هستند. پلانگذاری مشترکی ترتیب شده، ساخته شده، در این پلانگذاری قوماندانی قول اردوی 209 شاهین، نقش رهبریکننده را دارد".

عملیات در شمال کشور که بخشی از آن امروز در بغلان شروع شده، و به گفتهی جنرال مراد در طول چند ساعت پیشرفتهایی نیز دیده میشود، در قندوز و ولایتهایی که تهدیدهای امنیتی وجود دارد، نیز تطبیق میگردد.

در آستانهی برگزاری انتخابات سال گذشته، زمانی که نیروهای ناتو اعلام کردند که مواد اکمالاتی خود را از مسیر شمال کشور وارد میکنند، ناامنیها در ولایتهای شمالی کشور افزایش یافت. همچنان آن عوامل طالبان و حزب اسلامی در شمال کشور که بعد از سال 2001 خانهنشین شده بودند، دوبارهی زمینهی فعالیت یافتند.

به گفتهی فضل کریم ایماق، نمایندهی ولایت قندوز در پارلمان کشور، در شرایط کنونی طالبان و حزب اسلامی در برخی نقاط شمال کشور، "ساحهی پایگاهی" دارند و امنیت را اخلال میکند. همچنان به گفتهی مقامها، در میان طالبانی که در قندز علیه نیروهای دولتی و خارجی میجنگند، جنگجویان خارجی نیز دیده شده اند. ولایتهای جنوبی کشور هممرز با پاکستان اند، و این یکی از دلایل ناامنی این ولایتها است.

جنرال ستانلی مک کریستال، نیروهای آلمانی میخواهند، در جنگ علیه طالبان در شمال کشور، سهم عمدهای ایفا کنند

جنرال ستانلی مک کریستال، نیروهای آلمانی میخواهند، در جنگ علیه طالبان در شمال کشور، سهم عمدهای ایفا کنند

ایماق میگوید که در شمال کشور مردم از راهاندازی عملیات علیه طالبان با این شرط که منجر به تلفات ملکی نگردد، حمایت میکنند: "خود مردم افغانستان هم از گذشتههای دیر تا امروز به تنهایی هم در برابر تروریزم و القاعده ایستاد بودند، خصوصاً در صفحات شمال افغانستان. براین اساس، از نظر روحی مردم برای تامین امنیت مطمئن، نیازمند هستند، و از این طور حرکتی (عملیات نظامی) که در آنجا صورت بگیرد، استقبال میکنند".

اما در جنوب کشور وضعیت به گونهای دیگر است. به دلیل نفوذ و سلطهی طالبان، مردم در میان دو انتخاب قرار گرفته اند: دولت یا طالبان. چون حکومت نمیتواند امنیت مردم را تضمین کند، مخالفت مردم با طالبان میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای شان داشته باشد. مردمی که از حاکمیت دولتی مطمئن نیستند، نمیتوانند در مواجهه با طالبان، جان خود را به خطر اندازند.

در همین حال، جنرال ستانلی مک کریستال گفته است از نیروهای آلمانی میخواهند در جنگ علیه طالبان در شمال کشور، سهم عمدهای ایفا کنند. در ولایت قندز، عمدتا سربازان آلمانی مستقر اند، اما قرار است نیروهای امریکایی نیز در این ولایت مستقر شوند. در این اواخر، طالبان هشدار دادند که حملات خود را علیه نیروهای آلمانی در قندوز افزایش میدهند.

سربازان آلمانی در قندوز بیشتر مصروف بازسازی و تامین امنیت بوده و استراتژی جنگی نداشته اند. به همین دلیل، والی قندوز بارها از سربازان آلمانی انتقاد کرده، خواهان فعالیت نیروهای امریکایی در این ولایت شده است. ایماق میگوید: "به میزانی که دیگر کشورها (در مقابل طالبان) شدت عمل نشان میدهند، نیروهای آلمانی در ولایت قندوز آن شدت عمل را نداشته".

بعد از ماهها بحث، در فبروری سال جاری میلادی، آلمان ماموریت ارتش خود را "منازعهی مسلحانه در چارچوب حقوق بینالملل" تعریف کرد. رییس قول اردوی 209 شاهین میگوید که در عملیات راهاندازی شده، نیروهای آیساف به شمول آلمانیها، حضور دارند و هماهنگی برای جلوگیری از تلفات ملکی وجود دارد.

عارف فرهمند، کابلویراستار:مبلغ

آگهی