شرایط ملل متحد برای همکاری با حکومت جدید افغانستان | آلمان و جهان | DW | 10.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شرایط ملل متحد برای همکاری با حکومت جدید افغانستان

ملل متحد با وجود تقلبات گسترده درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان وحمله تروریستی ای که بریک مهمانخانه آن موسسه درکابل صورت گرفت وموجب کشته شدن پنج تن ازکارمندانش شد با همبستگی ازافغانستان حمایت می کند.

بان کی مون با حامد کرزی در کابل

بان کی مون با حامد کرزی در کابل

دریک قطعنامه که پیش نویس آن توسط اتحادیه اروپا تدوین شده است ازحکومت حامد کرزی خواسته می شود که اعتماد مردم افغانستان را دوباره به دست آورد و مصممانه علیه فساد و رشوتخواری درکشور مبارزه کند.

مارتین نی ، سفیرموجود آلمان از تعهدات کرزی برای اقدام به آوردن اصلاحات ومبارزه علیه فساد اداری درکشورش ستایش کرده است. مارتین نی چهاررکن این پیش نویس را که جهت قطعنامه تدوین شده است چنین تذکرداده است: تقاضا برای تامین امنیت بیشتر مردم ، حقوق بیشتربرای زنان، مذاکرات سیاسی برای تامین صلح پایداردرافغانستان واعتماد سازی وهمکاری بین کابل ومناطق مختلف .

این فیصله نامه خواهان یک کنفرانس بین المللی درمورد افغانستان برای سال آینده بوده وبرای مبارزه علیه طالبان و سازمان تروریستی القاعده درافغانستان خواهان همکاریهای نزدیک ترشده است. مارتین نی در ضمن گفته است: ما باید" روی پیش شرطهای خاص وقابل بررسی وتعیین زمان برای یک دوران انتقالی" به تفاهم برسیم. درآن صورت آلمان حاضراست حمایت خود را ازمردم افغانستان ادامه داده و باحکومت جدید درکابل " بصورت نامحدود و سازنده" همکاری کند.

DPA /رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی