شخصي که به حمايت ازالقاعده مظنون است درآلمان باز داشت شد | مصاحبه ها | DW | 13.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

شخصي که به حمايت ازالقاعده مظنون است درآلمان باز داشت شد

مقامات قضايي آلمان به روز شنبه گفته اند ، پليس آلمان يک مرد 30 ساله ترکي را به ظن اينکه جنگجوياني را براي شبکه تروريستي القاعده استخدام مي کند بازداشت نموده است.

ویدیو های القاعده که کودکان سرباز را نشان می دهند

ویدیو های القاعده که کودکان سرباز را نشان می دهند

مطابق به يک حکم دادگاه عالي ، به روزجمعه عمر او در زندل فينگن واقع درجنوب المان بازداشت شده است.

مقامات گفته اند که عمر "او"، به نيابت از حليم "ان" ، يک آلماني پاکستاني تبار که درماه فبروري به اتهام تروريسم دستگيرشده است، کمکهاي مالي جمع آوري مي کرده است وتجهيزات را براي تروريستان القاعده فراهم مي ساخته است.

مقامات گفته اند که پول نقد وتجهيزات که شامل واسکتهاي ضد گلوله و لپ تاپ مي باشند، بين سالهاي 2006-2007 توسط حليم " ان " به مناطق مرزي افغانستان وپاکستان رسانده مي شد ودرآنجا دردسترس افراد عملياتي القاعده قرارمي گرفت .

مقامات عدلي آلمان گفته اند ، دوتن ازکساني که ازآلمان سربازگيري شده بودند، دربخش مواد انفجاريه آموزش ديده بودند.

همچنان گفته مي شود که عمر" او" پس ازدريافت سفارش نامه اي از حليم " ان " دربرنامه آموزشي اردوگاه القاعده درسال 2006 شرکت نموده بوده است.

مواد کیمیاوی ای که تروریستان برای انفجارات ازآن استفاده می کنند

مواد کیمیاوی ای که تروریستان برای انفجارات ازآن استفاده می کنند

عمر " او: همچنان متهم مي باشد که جنگجويان بالقوه را ازميان آشنايانش انتخاب کرده وايشان را به حليم " ان" معرفي مي کرده است واخيرالذکرآنها را با مکاتيب سفارشي به القاعده مي سپرده است.

حليم " ان " 46 سال داشته ، شهروند المان است. قراراست وي به خاطر شش اتهام دررابطه با حمايت ازاسلامگرايان تروريست درخارج ، دربرابرمحکمه ظاهر شود.

گفته مي شود که وي بين سالهاي 2005-2007 ، چهاربار درمناطق کوهستاني مرزي پاکستان وافغانستان دراردوگاههاي القاعده آموزش ديده ، هزاران يورو پول نقد را به آنها تسليم داده ، براي آنها دوربين ، وسايل ارتباط را ديويي و دوربينهايي که درشب کارمي کنند تهيه کرده است.

دادستان يا سارنوال گفته است که وي دربخش مواد منفجره نيز آموزش ديده است.

فکرمي شود حليم " ان" با دو آلماني اي که تازه به اسلام گرويده اند وهمراه با يک ترکي امسال به اتهام اقدامات تروريستي دستگيرشده اند، ارتباط داشته است.

اين سه نفر اخير که درزاورلند دستگيرشده اند، متهم اند که مي خواسته اند براي کشتن امريکايياني که درآلمان زندگي مي کنند، مواد منفجره بسازند.

آگهی