شتاین مایر دراسرائیل ورام الله | آلمان و جهان | DW | 03.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شتاین مایر دراسرائیل ورام الله

هرچند فرصت کمی باقی مانده است، با آنهم آلمان با تمام قوا ازطرح واشنگتن برای اینکه تاماه نومبر اسرائیل وفلسطینیان بتوانند به یک توافق صلح برسند حمایت می کند.

حضور شتاین مایر درخاورنزدیک درحقیقت نماد اتحادیه اروپا برای صلح دراین منطقه می باشد

حضور شتاین مایر درخاورنزدیک درحقیقت نماد اتحادیه اروپا برای صلح دراین منطقه می باشد

وزيرخارجه آلمان درسفرش بيشتر بااقدامات عملي حرکت مي کند تا حرفهاي بزرگ . شتاين ماير ازقرارمعلوم سياست گامهاي کوچک را دنبال مي کند. امروز وي به نام حکومت آلمان درشمال اردن غربي ، يعني درمنطقه جنين به صورت نمادين يک راشبيل قير را درسرک انداخت. دراينجا سرکي ساخته مي شود که جنين را با يک منطقه تجارتي متصل مي سازد. پول زيرساخت اين سرک را جمهوري فدرالي آلمان مي پردازد. دراين پروژه حدود 10000 فلسطيني صاحب کارومشغله خواهند گرديد. بدين ترتيب اين پروژه موجب کاهش بيکاري دراردن غربي مي گردد.

شتاین مایر خطاب به عباس گفته است که باید راکت اندازی ازغزه به اسرائیل وایجاد مناطق اسکانی یهودی درقلمروفلسطین پایان یابند

شتاین مایر خطاب به عباس گفته است که باید راکت اندازی ازغزه به اسرائیل وایجاد مناطق اسکانی یهودی درقلمروفلسطین پایان یابند

شتاين ماير مي داند که صلح ميان اسرائيل وفلسطينيان هنگامي مي تواند به وجود آيد که صرفاً به مسائل دپلوماتيک پرداخته نشود. فلسطينيان همواره خواهان آن اند که وضع زندگي آنها به طور مشهود بهبود يابد. ازهمين سبب وزيرخارجه آلمان فدرال امروز دوشنبه به اداره خود مختار فلسطين موترهاي پليس ساخت آلمان را تسليم داد و يک مکتب حرفه اي را افتتاح کرد.

درنگاه اول فکرنمي شود که به اهداف بزرگ قبلاً تعيين شده به زودي رسيد.شتاين ماير مذاکرات صلحي را که ده روز پيش بين سوريه واسرائيل صورت گرفته بود، پس ازديدارش با محمود عباس دررام الله خيرمقدم گفت . شتاين ماير دراين مورد گفته است :" مابايد ازاين مذاکرات حمايت کنيم ، اين مذاکرات نبايد دررقابت با تلاشها براي رسيدن به يک توافق صلح بين اسرائيل وفلسطينيان قرار بگيرد".

صلح پايدار هنگامي ميسر است که پاي " شريک دشوار" مذاکرات را نيز به ميان کشاند. پس ازمذاکرات شتاين ماير با اهود باراک وزيردفاع وسي پي ليوني وزيرخارجه اسرائيل فقط همينقدرگفته شده است که : ليوني به تاريخ 24 ام ماه جون درکنفرانس امنيتي خاورنزديک دربرلين شرکت مي کند. گفته مي شود که دراين کنفرانس ايجاد دستگاه پوليسي وقضايي يک دولت آينده فلسطيني مورد بحث مي باشند.

لیونی وزیرخارجه اسرائیل فقط همینقدرگفته شده است که لیونی درکنفرانس امنیتی خاورنزدیک به تاریخ 24 جون دربرلین شرکت می کند

پس ازدیدارشتاین مایر وسی پی لیونی وزیرخارجه اسرائیل فقط همینقدرگفته شده است که لیونی درکنفرانس امنیتی خاورنزدیک به تاریخ 24 جون دربرلین شرکت می کند

شتاين ماير با طرح بلند پروازانه جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا که تاماه نومبر يک موافقت نامه صلح بين اسرائيل وفلسطينيان دراصول آن تدوين گردد، ابراز همنوايي مي کند. اما شتاين مايرگفته است که زمان براي اين منظوربسيارتنگ مي باشد. شتاين مايردراين باب خطاب به محمود عباس گفته است :" من بسيار آرزومندم که چنين توافقي به دست آيد وثانيا ً اينکه براي اين منظوربايد ازهرچه مخالف چنين توافقي است خود داري گردد. ازاين جمله مي توان طبعاً ازيک خشونت که پيوسته با شليک راکت ازنوارغزه به صوب اسراييل به وجود مي آيد، نام برد. همچنان دراين جمله ايجاد مناطق اسکاني درقلمرو فلسطينيها توسط اسرائيل شامل مي باشد. اينها مي توانند مذاکرات جاري بين شما و نخست وزيرالمرت را دشوار بسازند".

درست اين درحالي است که حکومت اسرائيل برخلاف همه وعده هاي دپلوماتيکي اش به روز يکشنبه اول ماه جون اعلام داشت که مي خواهد دراردن غربي ساختمان 900 محل رهايشي تازه را دراردن غربي روي دست گيرد.

آگهی