شتاين ماير: ″ما به کمک خود به مردم افغانستان ادامه مي دهيم″ | افغانستان | DW | 30.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

شتاين ماير: "ما به کمک خود به مردم افغانستان ادامه مي دهيم"

وزير خارجۀ آلمان در عين حال گفته است که حکومت آلمان به وعده هاي خود براي کمک به بازسازي در افغانستان وفادار مي ماند و در آينده نيز از تلاش هاي مردم افغانستان براي آوردن صلح و ثبات در اين کشور پشتيباني خواهد کرد.

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان در مزارشريف

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان در مزارشريف

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان از سربازان زخمي آلماني در شفاخانۀ نظاميان اين کشوردر مزارشريف ديدار نموده است. در حملات روز گذشته بالاي سربازان آلماني در مربوطات ولايت قندز يک سرباز آلماني کشته و دست کم هفت تن ديگر مجروح شده اند.

شتاين ماير که در حال حاضر در اردوگاه سربازان آلماني در ولايت بلخ به سر مي برد، حملات مسلحانۀ روز گذشتۀ طالبان را شديدا ً محکوم نمود:

"اينگونه حملات بزدلانۀ دشمنان صلح و آرامش در افغانستان به وضاحت نشان مي دهند که آنها از دست زدن به هيچ گونه جنايت خود داري نمي ورزند."

وزير خارجۀ آلمان در عين حال گفته است که حکومت آلمان به وعده هاي خود براي کمک به بازسازي در افغانستان وفادار مي ماند و در آينده نيز از تلاش هاي مردم افغانستان براي آوردن صلح و ثبات در اين کشور پشتيباني خواهد کرد.

فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان نيز در برلین حملات بر نيرو هاي آلماني را به عنوان يک عمل جنايتکارانه تقبيح کرد

فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان نيز در برلین حملات بر نيرو هاي آلماني را به عنوان يک عمل جنايتکارانه تقبيح کرد

شتاين ماير خطاب به سربازان آلماني در ولايت بلخ گفت که ماموريت آنها در افغانستان از ارزش زياد برخوردار است، البته نه تنها براي مردم اين کشور بلکه براي هموطنان آنها در آلمان نيز.

شتاین مایر وزير خارجۀ آلمان در ضمن از سرباز آلماني که به روز گذشته کشته شده است ياد نموده و به خانواده و دوستان او عرض تسليت نمود:

"ما همه خود را با خانواده اين جوان غم شريک مي دانيم. من مي خواهم يکبار ديگر ياد آور شوم که وقوع چنين حوادث دردناک نيز نمي توانند اراده ما را براي کمک به ملت جنگ زدۀ افغانستان تغيير دهد."

قرار است تا شتاين ماير که رسما ً براي دور روز به افغانستان سفر نموده است، فردا به آلمان برگردد.

فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان نيز در برلین حملات بر نيرو هاي آلماني را به عنوان يک عمل جنايتکارانه تقبيح کرد و همدردي خود را به اقارب سرباز مقتول ابراز داشت. وزير دفاع آلمان امروز در برلين بر ادامۀ مأموريت نظاميان آلماني در افغانستان تأکيد کرده گفت:

"گمان مي کنم که اين شکل حملۀ جنايتکارانه نيز نمايانگر آنست که مأموريت سربازان ما براي صلح پيوسته با خطرات جاني توأم بوده و ما آنرا بخاطر امنيت شهروندان خود در آلمان انجام مي دهيم."

کوستنر/ شامل

ويراستار: مبلغ

آگهی