شبکه انتخابات آزادآسيايي ازسوءاستفاده امکانات دولتي درانتخابات سخن مي گويد | آلمان و جهان | DW | 23.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شبکه انتخابات آزادآسيايي ازسوءاستفاده امکانات دولتي درانتخابات سخن مي گويد

« ناظران دريافتند که مسوولان حکومتي تلاش ورزيدند تا از منابع وامکانات حکومتي به نفع کانديد مورد نظر شان درکمپاين هاي انتخاباتي استفاده نمايند ».

دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

شبکه انتخابات آزاد آسيايي(ANFE) انتخابات 29 اسد افغانستان را يک قدمي مثبت به سوي دموکراسي خوانده مي گويد: اين انتخابات افغانستان، ثابت ساخت که درافغانستان زمينه هاي دموکراسي موجود است ومردم افغانستان مي خواهند اين کشور را به طرف دمکراتيزه کردن سوق دهند.

آقاي داماسو، رييس نظارت انتخابات افغانستان مي گويد؛ با اين که کميسيون مستقل انتخابات افغانستان توانست در شرايط بسيار سخت انتخابات را به وقت معينش داير نمايد، ولي اين انتخابات با توام تخلفات زياد برگزار شد.

آقاي داماسو که دريک نسشت خبري درکابل سخن ميگفت، افزود: ماموران شبکه انتخابات آزاد آسيايي درجريان نظارت شان از انتخابات افغانستان دريافتند که با همه شوق وعلاقه مردم شماري زيادي ازشهروندان به دليل نگراني از نا امني به روند راي دهي اشتراک کرده نتوانستند.

به گفته داماسو، عدم آگاهي لازم شهروندان افغانستان وبخصوص زنان يکي ديگر از چالش هاي اين انتخابات بود.

وي مي گويد ماموران ما دريافتند که درنزد شمار از راي دهند گان چندين کارت راي دهي موجود بود. اوگفت:« ناظران دريافتند که مسوولان حکومتي تلاش ورزيدند تا از منابع وامکانات حکومتي به نفع کانديد مورد نظر شان درکمپاين هاي انتخاباتي استفاده نمايند، همچنان دربعضي از محلات راي دهي کيفيت رنگ نشان انگشت بسيار پايين بود وپس از چند دقيقه اين رنگ پاک مي شد».

Afghanistan Wahllokale

به قول وي ديدبانان اين شبکه دريافته اند که دربعضي موارد سن راي دهندگان خيلي پايين تر از حد قانوني بودند.

داما سوهمچنان گفت: افراد صاحب نفوذ، گروههاي سياسي وماموران محلي حکومت نيز درانتخابات دخالت کرده اند.

بربنياد اظهارات او کارمندان کميسيون انتخابات که بايد بي طرف مي بودند دربعضي موارد از نامزد معيني طرفداري کرده وتلاش ورزيده اند که راي دهندگان به نامزد مورد نظرشان راي بدهند.

وي به يک نکته مثبت نيز اشاره کرد که ديدبانان اين شبکه دريافته اند که کارمندان کميسيون مستقل انتخابات از مهارت مسلکي لازم برخوردارد بوده اند.

او همچنان اضافه نمود که هرچند کارکميسيون سمع شکايات انتخاباتي دير آغاز شد، ولي اين اقدام تاحدي درجهت بهبود انتخابات موثر واقع گرديده است.

آقاي داماسو وگروه همکارش به خاطر بهبود روند دموکراسي وتقويت دموکراسي درافغانستان موارد متعددي را به مردم وحکومت افغانستان پيشنهاد کردند.

اوگفت:« درخصوص تعيين کميسارهاي کميسيون مستقل انتخابات بايد سيستمي وجود داشته باشد که بتواند بي طرفي واستقلال آنها را تضمين نمايد واستفاده از امکانات وتسهيلات حکومتي توسط نامزدان؛ بايد مورد پي گرد قانوني قرار گيرد».

انفريلANFREL) ) ازشبکه انتخابات آزاد آسيايي، پيشنهاد مي کند که مصارف کمپاين نامزدان نيز مورد بازبيني قرار گيرد ومعلوم گردد که از چه منبعي تامين مي گردد.

شبکه انتخابات آزاد آسيايي از جريان انتخابات رياست جمهوري وشوراي هاي ولايتي افغانستان بيشتراز مناطق شمال، شرق ومناطق مرکز افغانستان نظارت کرده وحدود 50 تن عضوازکشورهاي مختلف آسيايي دراين ديدباني سهيم بوده اند.

انفريل به طورکل انتخابات افغانستان را يک قدم موفق توصيف کرد، ولي مشکلات وتخلفات زيادي را برشمرد که به قول آنان دراکثر کشورهاي اآسيايي چنين تخلفاتي وجود دارد، ولي درافغانستان به دليل نوپا بودن دموکراسي اين تخلفات خيلي بيشتر از جاهاي ديگر بوده است.

اين درحاليست که يک نهاد داخلي ديدبان انتخابات وشماري از رسانه ها ومردم افغانستان نيزازتخلفات وتقلب درانتخابات شکايت دارند.

امين بهرراد، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی