شاه عربستان سعودی در حکومت خود تغییرات گسترده آورد | آلمان و جهان | DW | 27.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شاه عربستان سعودی در حکومت خود تغییرات گسترده آورد

تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفته است که شاه سلمان می خواهد افراد جوان را در پست های بلند دولتی کشورس که بیش از نیم نفوس آن کمتر از ۲۵ سال عمر دارد، ارتقا دهد. پسر شاه نیز یک سلسله اصلاحات را عملی کرده است.

سلمان، پادشاه عربستان سعودی در رهبری نیروهای نظامی و وزارت ها تغیرات گسترده ای را اعلان کرده است. بدین ترتیب افراد تازه در پست های کلیدی چون لوی درستیز نیروهای امنیتی و مقام های دیگر دفاعی جابجا شده اند. شاه سلمان در باره دلایل این تغییرات و این که چگونه وزارت دفاع را «توسعه می دهد» معلومات بیشتر نداده است.

اما بسیاری در عربستان سعودی به این عقیده می باشند که تغییرات روز دوشنبه به منظور ارتقا افراد جوان در پُست های بلند دولتی به میان آمده است. شاه سلمان، فیاض بن حامدالروایلی را به صفت لوی درستیز تعیین کرده است. او همچنان برای رهبری نیروهای هوایی و زمینی کشورش افراد تازه را به کار گماشته است.

شاه همچنان چندین معاون تازه برای وزرای کابینه خود تعیین کرده که شامل یک خانم نیز می شود. تمدر بنت یوسف الرحمن، بعد از این به عنوان معاون وزیر کار وظیفه انجام خواهد داد. پیش از این عربستان سعودی در سال ۲۰۰۹ اولین معاون وزیر زن را استخدام کرده بود.

در عین حال، شاهزاده سلمان ترکی بن طلال، به عنوان والی جدید ولایت عسیر تعیین شده است. او برادر میلیاردر عربستان سعودی الولید بن طلال می باشد که پیش از این توسط شاهی عربستان سعودی دستگیر شده بود.

شاه سلمان همچنان سه تن از برادرزاده های خود را به عنوان معاونین والی تعیین کرده است. ظاهراَ او با این کاراش تلاش کرده است تا آن عده از اعضای فامیل شاهی را راضی سازد که در جریان تعیین ولیعهد در سال ۲۰۱۵ ناراضی شده بودند.

تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفته است که شاه سلمان «خون جوان را در دولت جاری می سازد». شهرت محمد بن سلمان، ولیهد ۳۲ ساله عربستان سعودی، زمینه را برای سهم گیری جوانان در این کشور شاهی  فراهم کرده است.

محمد بن سلمان نیز بسته ای از اصلاحات را پیشنهاد کرده که هدف آن ایجاد تنوع در اقتصاد عربستان سعودی و تشویق سرمایه گذاری های تازه در این کشور می باشد.

m.s/a.f  (Reuters, dpa)