شاه امان الله در ترازوی قضاوت | مصاحبه ها | DW | 19.08.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

شاه امان الله در ترازوی قضاوت

سال روز استرداد استقلال افغانستان يکبار ديگردر نقاط مختلف کشور جشن گرفته شد. شاه امان الله خان 86 سال قبل از امروز، زمانيکه اعلام سلطنت نمود، در اولين جلسه که در دربار با حضور سرداران، درباريان و نماينده خاص بريتانيای کبير داير نموده بود، اهداف دولت جديد افغانستان را چنين توضيح مينمايد:

گوشه ای ازمراسم برگزاری جشن استرداد استقلال در افغانستان

گوشه ای ازمراسم برگزاری جشن استرداد استقلال در افغانستان

"من خود ومملکتم را از نگاه داخلی وخارجی کاملأ آزاد،مستقل وخودمختار اعلان نموده ام. مملکت من ازين به بعد مانند ساير ممالک وقدرت های جهان مستقل خواهد بود. به هيچ قدرت خارجی به اندازه ء موی هم اجازه داده نخواهد شد که درمسايل داخلی وخارجی ما مداخله نمايد واگر کسی خواسته باشد به اين عمل دست زند گردنش را با اين شمشير خواهم زد. "

شاه جوان در سخنرانی خطاب به مردم کشورش، اهداف اساسی سياستش را چنين معرفی ميکند:

ـ کسب استقلال کامل افغانستان

ـ انتقام از قاتلين پدرش

ـ وارد نمودن تغيرات بنيادی در نظام اجتماعی و اقتصادی

محققين افغانستان امروز 86 سال بعد از کسب استقلال به اين باور رسيده اند که شاه امان الله موفق ميگردد تا به هر سه هدفيکه در آغاز مطرح نموده بود، دست يابد. اما چون شاه جوان بی حد احساساتی و خودرای بود، دست به کارهای ميزند که باعث رنجش مردمش و تحريک بريتانيای کبير ميگردد. جاسوسان انگليس بالاخره با تحريک مردم و وسيله ساختن حبيب الله کلکانی بدون آگاهی خودش به سلطنت شاه امان الله خان خاتمه ميدهند.

در برنامه اختصاصی که ميتوانيد از بخش صوتی رادیوی صدای آلمان بشنويد، صاحب نظران افغانی، داکتر اکرم عثمان، محمد آصف آهنگ، داکتر خوشال روهی وايشر داس نتايج تحقيقات خود را در مورد دوره امانی مطرح نموده اند که در کل نظر آنها هم، همانا بی بديل بودن امان الله خان در تاريخ سياسی کشور افغانستان است.

آگهی