شادی های گیبون مانند آواز خوانان اپرا نغمه سرایی می کنند | آلمان و جهان | DW | 07.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

شادی های گیبون مانند آواز خوانان اپرا نغمه سرایی می کنند

پژوهشگران جاپانی به تازگی ها دریافته اند که شادی های "گیبون" خیلی زیبا آواز خوانی می کنند. دانشمندان "انسان ‏شناسی" می گویند، نتایج این تحقیقات نظریه های پیشین را درباره ساختار بی مانند فیزیولوژیک زبان انسان رد می کنند.

گیبون نوعی از شادی های هستند که نه تنها توانایی عجیبی در جست و خیز و بالا رفتن از درختی به درختی دیگر را دارند و با بازوی های دراز شان، در جنگلزارها، با مهارت گاز می خورند، بلکه آن ها نغمه سرایان بسیار ماهری نیز هستند.

هرگاه کسی شادی هایی از نوع گیبون را در باغ وحش و یا در جنگلزار های استوایی تماشا کرده باشد، متوجه می شود که آن ها با چه مهارتی از یک شاخه به شاخه دیگر درختان جست و خیز می زنند و یا خود را در شاخه ها آویزان می کنند.جنگل‌های استوایی جنگل‌هایی هستند که نزدیک خطّ استوا قرار دارند، یعنی قسمتی که باران زیاد می‌بارد و همیشه خیلی گرم است.

هنرمندان اُپرا باید بسیار زحمت بکشند تا بتوانند به این سبک بخوانند درحالی که گیبون ها به طورطبیعی می توانند این گونه صدا بکشند

هنرمندان اُپرا باید بسیار زحمت بکشند تا بتوانند به این سبک بخوانند درحالی که گیبون ها به طورطبیعی می توانند این گونه صدا بکشند

پژوهشگران جاپانی می گویند، «گیبون ها هر صبح، با سراییدن نغمه های زیبا،  انسان ها را به خود شان متوجه می سازند. این نمایش و کنسرت صبحانه آنها نیم ساعت دوام می کند که می توان آن را از فاصله های چند کیلومتری نیز در جنگلزار های استوایی شنید».

دانشمندان انستیتوت تحقیقاتی در دانشگاه کیوتو در چاپان دقیقاً همین نغمه سرایی ها صبحانه گیبون ها را مورد پژوهش قرار داده اند. آنها طی تحقیقات شان دریافته اند که گیبون ها حین آواز خوانی، از تخنیک پیچیده "سوپرانو" کار می گیرند. سوپرانو به تخینک موسیقی، به بالا ترین حالت آواز انسان گفته می شود که اغلب آواز خوانان زن در سبک "اُپرا" از آن استفاده می کنند و در میان آواز خوانان، اساساً فقط آواز خوانان اُپرا بر این تخنیک تسلط دارند.

آزمایش های جدید

پژوهشگران چاپان یک گیبون دو ساله مادینه را همراه با یک مراقب در یک اتاق کوچک جا دادند. شخص مراقب از صدای این شادی تقلید می کرد.  بعد از آن پژوهش گران صدای 20 گیبون را ثبت کردند و بالاخره مخلوطی از ماده کیمیاوی هلیوم را که ماده بی بو، بی رنگ، غیر سمی و بی مزه است، در اتاق پراکنده کردند و بار دیگر آواز37 گیبون را ثبت کردند و آن را با کمک مودل های  ریاضی مقایسه و محاسبه کردند.

دراین جنگل استوایی شمار زیادی از گیبون ها زندگی می کنند

دراین جنگل استوایی شمار زیادی از گیبون ها زندگی می کنند

بعد آشکار شد که گیبون ها توانایی این را دارند تا صدای شان را کاملاً آگاهانه با تغییرات شکل حنجره های شان  و نیز مجرا های دهن و حفره بینی شان کنترول و آواز های طبق میل شان را به زیبایی بیرون کنند. با وجود آن که ماده کیمیاوی هلیوم آواز را تغییر می دهد و آن را خیلی بالا می کند، این گیبون مادینه می تواند آگاهانه واکنش نشان دهد و زیر و بم صدایش را مطابق به میل خود تغییر دهد.

به گفته پژوهشگران چاپانی، این نوع کنترول آواز برای استادان آواز خوان هنر اُپرا مشکل است. پژوهشگران نتیجه گیری کرده اند که گیبون ها تقریباً همیشه بدون زحمت می توانند تخنیک موسیقی "سوپرانو" را به کار برند و آنچه را شادی های گیبون به صورت طبیعی انجام می دهند، انسان ها باید باوجود استعداد، آن را با زحمت و کار و کوشش بیاموزند.

نتیجه مطالعات دانشمندان انستیتوت تحقیقاتی دانشگاه کیوتو در چاپان که در مجله "ژورنال امریکایی برای انسان شناسی" نشر شده است، دانایی جدید را در زمینه تکامل زبان گیبون ها آشکار می سازد که چنانچه تا حال فکرمی شد، اساسات فیزیولوژیک زبان انسان ها بی مانند نیست.

دویچه وله/ مبلغ

ویراستار: سیدروح الله یاسر

آگهی