سی و سه باب مکتب درغزنی ساخته می شود | گزارش های بازسازی | DW | 30.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

سی و سه باب مکتب درغزنی ساخته می شود

مسوولان در ریاست معارف غزنی می گویند که امسال 33 باب مکتب درنقاط مختلف غزنی ساخته خواهد شد؛ به این ترتیب مشکل شمار زیادی از شاگردان از رهگذر کمبود مکاتب دراین ولایت حل خواهد شد. (عکس: آرشیف)

کمبود جا، مواد درسی و نبود آموزگاران مسلکی کافی ازمشکلاتی اند که همواره دانش آموزان مکاتب در غزنی از آن شکایت دارند. آنان می گویند که باوجود دریافت وعده های زیاد تاحال به این مشکلات رسیدگی صورت نگرفته است. اما احسان الله ناشر، رییس معارف غزنی می گوید:

"به تازگی کتاب های چاپ جدید دوره ابتدائیه به این ولایت رسیده است واین کتاب ها درتمام مکتب های غزنی توزیع می شود وکتاب های دوره ثانوی ولیسه نیز درآینده نزدیک به غزنی می رسد که با توزیع کتاب ها مشکلات دانش آموزان ازناحیه کمبود کتاب حل خواهد شد."

درهمین حال رییس معارف غزنی ازمجهز شدن مکاتب با کمپیوتر دراین ولایت خبر می دهد. احسان الله ناشر افزود، آنان درنظر دارند که شماری ازمکتب ها را دراین ولایت با کمپیوتر مجهز نمایند که درسال های آینده این برنامه در سایر مکتب های دیگر نیز عملی خواهد شد.

همه ساله شمار دانش آموزان جدید الشمول در افغانستان افزایش می یابد

"همه ساله شمار دانش آموزان جدید الشمول در افغانستان افزایش می یابد"

درهمین حال شماری از معلمین مکاتب درغزنی از نبود سرپناه شکایت داشته می گویند، بار ها مقام های محلی دراین ولایت از توزیع شهرک معلمین سخن گفته اند اما تابه حال این شهرک برای معلمین توزیع نشده است، بلکه برعکس در این اواخر بخش های زیادی از زمین های شهرک معلمین ازسوی افراد زورمند غصب شده است. آنان شکایت می کنند که از چهار ماه به این سو معاش ماهانه شانرا نیز دریافت نکرده اند، درحالیکه آنان سخت به پول نیاز دارند. 

از جانب دیگر رییس معارف غزنی می گوید که بیش از20 هزار دانش آموزجدیدالشمول جذب مکتب شده اند واین روند ادامه دارد.

ناشر افزود، کمیته سویدن و گروه بازسازی ولایتی پولند مقیم درغزنی نیز وعده نموده اند که 8 باب مکتب را امسال درغزنی اعمار می کنند که درحال حاضر کارهای اداری آن جریان دارد.

به گفته وزارت معارف افغانستان همه ساله بر تعداد دانش آموزان جدید الشمول در این کشور افزایش می یابد و نیاز به داشتن مکتب های بیشتر می رود. در حال حاضر بنا بر آمار وزارت معارف افغانستان حدود 9 میلیون دانش آموز در مکتب های این کشور درس می خوانند.

آگهی