سیاست های دوگانه ی واشنگتن و کابل در قبال طالبان | افغانستان | DW | 30.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سیاست های دوگانه ی واشنگتن و کابل در قبال طالبان

باراک اوباما، رییس جمهور امریکا برای اولین بار بعد از به قدرت رسیدناش، شام گذشته وارد کابل شد و با کرزی گفتگو کرد.

اوباما با کرزی در کابل

اوباما با کرزی در کابل

باراک اوباما، در سخنرانیای در پایگاه هوایی بگرام در حضور نیروهای امریکایی، به ادامهی مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان تاکید کرده، افزود که القاعده خطری نه تنها برای افغانستان و امریکا، بلکه برای تمام جهان میباشد.

باراک اوباما، مانند سلفاش جورج بوش، روابط گرم با حامد کرزی نداشته است. بوش هر از گاهی توسط ویدیو کنفرانس با حامد کرزی گفتگو میکرد، اما روابط میان اوباما و کرزی، اینگونه نبود؛ طوری که در هفتههای قبل، گفتگوی تیلفونی باراک اوباما با حامد کرزی، چیزی که در زمان جورج بوش یک امر عادی بود، خبرساز گردید.

اوباما در سفر غیرمنتظره و اعلام ناشدهاش به کابل، در کنار تاکید به همکاریهای ایالات متحدهی امریکا با افغانستان، گفت طالبان مصمم هستند و امریکا نیز در مبارزه با طالبان، مصمم است و پیروز خواهد شد.

سنجر سهیل، روزنامهنگار در کابل و تحلیلگر مسایل سیاسی کشور، معتقد است که این مساله که امریکاییها اجازه نخواهند داد که طالبان دوباره در افغانستان قدرت بگیرند، مهمترین نکتهی سخنرانی اوباما بود.

اوباما گفت: " اگر طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند و القاعده با مصوونیت دست به عملیات بزند، بسیاری امریکاییها زندگی شان را از دست خواهند داد. مردم افغانستان چانس پیشرفت و سعادت را از دست خواهند داد. و جهان به صورت حیاتی، از امنیت کمتری برخوردار خواهد بود".

تاکید باراک اوباما بر مبارزه با طالبان درحالیاست که تلاشهای حامد کرزی برای مصالحه با طالبان، در این اواخر افزایش یافته است.

قرار است در دوازدهم ماه ثور جرگهی مشورتی صلح در کابل برگزار شود و هم اکنون هیاتی به نمایندگی از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در کابل به سر میبرد و با مقامهای افغانستان در مورد مصالحه، گفتگو کرده است.

در سخنرانی باراک اوباما، از مصالحه و مذاکره با طالبان و حزب اسلامی، حرفی گفته نشد. پیش از این نیز مقامهای امریکایی گفته بودند که پیش از مذاکره، طالبان باید به شدت تضعیف گردند. اما تحلیلگران معتقد اند که در گفتگوهای رییس جمهور کرزی با باراک اوباما، این مسایل نیز مطرح شده اند.

سنجر سهیل: "گفته میشود که در گفتگوهایی پسپردهای که میان آقای کرزی و اوباما بوده، مسایل جرگهی صلح و مسالهی مذاکره با طالبان و اینها، مطرح شده؛ اما به نظر میرسد که موقف امریکا در رابطه به مسالهی مذاکره با طالبان و حزب اسلامی حکمتیار هنوز یک موضع محتاطانه است و اینها تلاش میکنند که مذاکره با طالبان و حزب اسلامی، به معنای شکست و به اصطلاح سرافکندگی امریکا تمام نشود، یا تلقی نشود".

از سوی دیگر، در این اواخر سفرهای حامد کرزی به کشورهای منطقهای نیز افزایش یافته است. در روزهای گذشته، حامد کرزی از چین و ایران دیدار کرد و با مقامهای این دو کشور، گفتگو نمود؛ ایران به صورت صریح مخالفت خود با حضور نیروهای خارجی را به نمایش گذاشته، چین نیز در مورد حضور نظامی ناتو در منطقه، نگران است.

با توجه به تاکید به همکاریهای منطقهای، این نگرانی همواره ابراز شده است که مبادا افغانستان به صحنهی تنش میان کشورهای منطقه و امریکا تبدیل گردد.

سهیل میافزاید: "بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ایران، چین و برخی از کشورهای دیگر، پاکستان، اینها نسبت به یک سو ظن به این قضیه نگاه میکنند و هنوز سوظنهای شان برطرف نشده؛ ولی تلاش اصلی امریکاییها این است که مخالفت شان با کشورهای منطقه، بر حضور شان در افغانستان و رابطهی افغانستان با کشورهای منطقه، تاثیر نگذارد".

هنوز جزییات صحبتهای حامد کرزی و باراک اوباما، فاش نشده است. هر دو رییس جمهور بعد از ملاقات، به صورت کلی از تداوم همکاریها سخن گفتند. اما باراک اوباما در پایگاه هوایی بگرام این سفرش به افغانستان را "مهم" خواند. مقامهای امریکایی گفته اند که اوباما از کرزی خواسته در مبارزه با فساد و مواد مخدر، جدیت نشان دهد و کارهای زیادی اند که حامد کرزی در دور دوم ریاست جمهوریاش، باید انجام بدهد.

صحبتهای شام گذشتهی باراک اوباما، او را بیشتر از گذشته در قضیهی افغانستان مصمم نشان داد. باراک اوباما، هنگام ارایهی استراتژیاش برای افغانستان و پاکستان در ویست پوینت، صریحا گفته بود که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، در سال 2011 شروع خواهد شد. اما، شام گذشته از زمانبندی خروج حرفی نگفت و به انجام ماموریت و شکست طالبان و القاعده، تاکید کرد.

سهیل میگوید: "با توجه به فراغت اوباما از مشکلات سیاستهای داخلی، میبینیم که نگاه نخستی که اوباما به جهان میاندازد، مسالهی افغانستان است. در واقع پس از طی مراحل قانونی سند بیمهی درمانی وقتی که سفر میکند به افغانستان، این نشان میدهد که دومین اولویت سیاست امریکا و دومین اولویت حکومت ایالات متحدهی امریکا، افغانستان است".

افزایش تلفات سربازان امریکایی

باراک اوباما در حالی به افغانستان سفر کرد، که براساس گزارشها تلفات سربازان امریکایی افزایش یافته است. گزارش شده است که تلفات سربازان امریکایی در سه ماه اول سال جاری میلادی، نسبت به سه ماه اول سال قبل، دو برابر افزایش یافته است.

باراک اوباما، در حضور سربازان امریکایی، از ضرورت مبارزه علیه تروریزم سخن گفت و با اشاره به حملات یازدهم سپتامبر، گفت: "ما از یاد نمیبریم که چرا اینجاییم. ما اینجا را انتخاب نکرده ایم".

اوباما افزود: " هزاران تن از هموطنان ما کشته شده اند. اینجا منطقهای است که القاعده علیه ما، متحدین ما و مردم افغانستان و پاکستان، طرح میریزند".

با توجه به افزایش نظامیان امریکایی در سال جاری و این پیشبینی که سال جاری یک سال پرخشونت و مهم خواهد بود، احتمال این که تلفات نظامیان خارجی افزایش یابد، وجود دارد. باراک اوباما، از سربازان کشورش که در افغانستان میجنگند، قدردانی کرد و آن را برای امنیت امریکا و جهان، حیاتی دانست.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: رسول رحیم

آگهی