سپنتا: زادگاه تروريسم ازلحاظ فکري وآموزشي درخارج و درمناطق کوهستاني مرزي پاکستان است | آلمان و جهان | DW | 09.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سپنتا: زادگاه تروريسم ازلحاظ فکري وآموزشي درخارج و درمناطق کوهستاني مرزي پاکستان است

رنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان گفته است :مبارزه عليه تروريسم واسلامگرايان تندرو بايد ازلحاظ مکاني بسط داد شود وزمينه سوء استفاده ازتروريسم به حيث ابزارسياست خارجي ازآنها سلب گردد.

سپنتا با شتاین مایر همتای آلمانی اش که درعین زمان نامزد مقام صدارت آلمان نیز شده است ملاقات کرد

سپنتا با شتاین مایر همتای آلمانی اش که درعین زمان نامزد مقام صدارت آلمان نیز شده است ملاقات کرد

رنگين دادفر سپنتا وزير خارجهء افغانستان از ۵ شنبه به اينسو در آلمان بسر ميبرد۰ او نخست در كاخ پيتيرسبيرگ در نزديكى بن، در جاييكه در اواخر خزان سال ۲۰۰۱ كنفرانس بين المللى افغانستان داير گرديده بود، براى ۳ روز در كنفرانس علمى تريو يا ۳ گانهء اتحاديهء اروپا اشتراك كرد۰

هيأت سه گانهء اتحاديهء اروپا مركب از نمايندگان دورهء گذشتهء رياست نوبتى شوراى اتحاديهء اروپا، دورهء جارى و دورهء آينده ميباشد۰

در دورهء گذشته سلووانيا رياست نيم سالهء شوراى اروپا را عهده دار بود، و در دورهء جارى، كه تا پايان سال دوام ميكند، فرانسه رياست شوراى اتحاديهء اروپا را بدوش دارد۰

محور صحبتهاى سيمينار علمى پيترسبيرگ را تنظيم كمكهاى اتحاديه اروپا براى باز سازى افغانستان تشكيل داده بود۰

متعاقب آن رنگين سپنتنا راهى برلين گرديد۰

طى صحبتى با همتاى آلمانى و معاون صدارت آلمان فرانك والتر شتاينماير، كه كانديد حزب سوسيال ديموكرات، حزب داخل ايتلاف حکومتي با ديموكراتهاي مسيحي در حكومت برلين ميباشد، سپنتا پاكستان را بحيث پرورشگاه تروريزم خوانده و افزود، زادگاه تروريزم از لحاظ ايديولوژيكى و تمرينى خارج از افغانستان در مناطق سرحدى و كوهستانى پاكستان قرار دارد۰ سپنتا گفت، مبارزه عليه تروريزم و شورشيان تندرو اسلامى بايد از لحاظ مكانى بسط داده و زمينهء استفادهء سؤ از تروريزم بحيث وسيلهء سياست خارجى از آنها سلب شود۰

وزير خارجهء افغانستان حمايت حكومت كشورش را از رييس جمهور جديد پاكستان آصف على زردارى ابراز و براي همكاريها در مبارزهء مشترك امنيتى در منطقه ابراز اميدوارى كرد۰

سنتا گفت، مناطق سرحدى و قبايلى در پاكستان براى تدارك سؤ قصدهاى طالبان و القاعده بس مناسب ميباشد۰

مطالب مرتبط

آگهی