سپنتا ازکارده ماهه اش دروزارت خارجه حساب پس داد | مصاحبه ها | DW | 07.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سپنتا ازکارده ماهه اش دروزارت خارجه حساب پس داد

دردومين هفته حسابدهي اعضاي حکومت افغانستان ، امروز داکتررنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان به حسابدهي کاردهه ماهه اش پرداخت.

دادفرسپنتا حمایتش را از طرح کرزی برای مذاکره با مخالفان دولت که قوانین وقانون اساسی افغانستان راقبول بکنند ، ابرازداشت.

دادفرسپنتا حمایتش را از طرح کرزی برای مذاکره با مخالفان دولت که قوانین وقانون اساسی افغانستان راقبول بکنند ، ابرازداشت.

سپنتا ضمن اشاره به وضعيت قبلي دروزارت خارجه گفته است ، اگرچه دراين وزارت برنامه هاي خوبي وجود داشته است، اما وي توانسته است طي ده ماه گذشته اصلاحاتي را دراين وزرات وارد نمايد. اين اصلاحات شامل پاليسي وسياستگذاري دولت افغانستان و برقراري روابط نيک با کشورهاي همسايه وجهان نيز مي باشد.

سپنتا درمورد شايعات وعدم رضايتهايي که برخي حلقه ها نسبت به اين اصلاحات به راه انداخته اند گفته است :

" اين اصلاحات با تاکيد براينکه هيچ کارمند وزارت خارجه به خاطرتعلقات حزبي ، گروهي وايدئولوژيکي اش از وزارت خارجه اخراج نخواهد شد، صورت گرفته اند."

درحالي که مطبوعات جهاني ازمذاکره دولت افغانستان با "طالبان معتدل" گزارش نموده اند، سپنتا دراين رابطه گفته است:

" موضع رئيس جمهورافغانستان اين است که تمام آناني که حاضراستند قوانين افغانستان وقانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان را بپذيرند، خواه اينکه طالب استند ويا نيستد ؛ با اينها گفتگو مي کنيم . چون سياست صلح همين است . وما نمي توانيم تا ابدالآباد جنگ بکنيم . .. يک عده ازطالبان ( اين را ) پذيرفته اند ، فعلاً درپارلمان استند ، درجاهاي ديگرهم استند، واين سياست صلح حامد کرزي است که من به عنوان وزيرخارجه شديداً ازآن پشتيباني مي کنم ."

سپنتا دررابطه با گزارش برخي روزنامه هاي افغانستان که ازفعاليتهاي استخباراتي کشورهاي بيگانه درافغانستان سخن به ميان آورده اند گفته است:

" درحمايت ازتروريسم حلقه هايي استند که کماکان حمايت مي کنند آموزش مي دهند و پول مي دهند...حلقه هاي استخباراتي کشورهاي ديگرهم فعال استند."

اسپنتا دررابطه با واکنش مطبوعات نسبت به کارهاي وزارتخانه ها ضمن اشاره به ضرورت انتقاد ازاين کارها ، جنبه تشويق را نيز را مطرح ساخته وگفته است :

" وظيفه ژوناليستان اين است که ازما انتقاد بکنند ؛ شما مي فهميد که من ازاين خوش مي شوم . اما گاهي برسروزيران يک دست نوازش هم بکشيد."

مطالب مرتبط

آگهی