سپنتا:ازانتخاب آقاي آيده, نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان استقبال مي کنيم | افغانستان | DW | 07.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سپنتا:ازانتخاب آقاي آيده, نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان استقبال مي کنيم

"ما انتخاب آقاي کاي آيده را به حيث نماينده ويژه جديد سازمان ملل متحد براي افغانستان شايسته مي دانيم ودولت افغانستان ازاين انتخاب استقبال مي کند." اين مطلب را داکتررنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان به راديو دويچه ويله ( صداي آلمان ) گفته است.سپنتا علاوه نموده است که او درصحبتهايي که با آقاي کاي آيده داشته است، اين دپلومات نارويژي را يک شخص وارد درمسائل بين المللي وافغانستان يافته است.

سپنتا انتخاب نماینده ویژه جدید ملل متحد را یک انتخاب شایسته می داند

سپنتا انتخاب نماینده ویژه جدید ملل متحد را یک انتخاب شایسته می داند

کاي آيده ، روزگذشته توسط بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد به حيث فرستاده ويژه اين سازمان براي افغانستان معرفي شده است.

کاي آيده نماينده خاص ملل متحد براي افغانستان کيست ؟

کاي آيده از سال 2002 بدينسو نماينده دايمي ناروي درناتو بوده است. اين سومين دور کار وي درناتو مي باشد. بين سالهاي 1991-1993 وي معاون نماينده دايمي ناروي درناتو، دبيراول هيئت نمايندگي ناروي و معاون رئيس دفتر خصوصي لاردکارينتون و مانفريد ورنر دودبيرکل پيشين ناتو بين سالهاي 1984تا 1989 بوده است.

علاوه برتجارب گسترده وي درناتو ، سفيرکبيرآيده يک بخش مهم فعاليتهاي دپلوماتيکي اش را درسازمان امنيت وهمکاري اروپا وشوراي امنيت وهمکاري اروپا سپري نموده است. اواين ماموريتش را از سالهاي 1970 يعني ازمراحل اوليه به اصطلاح روند هلسنگي آغازکرده است.از سال 1998-2002 سفير کشورش درسازمان امنيت وهمکاري اروپا بوده ودرعين زمان رئيس شوراي دايمي سازمان امنيت وهمکاري اروپا درسال 1999 بوده است.

سفيرکبير آيده درپستهاي مختلف ملل متحد کارکرده است که بيشتر به منازعه بالکان ارتباط داشته اند. تازه ترين تجربه کاري وي دراين راستا نمايندگي خاص ازکوفي عنان دبيرکل پيشين سازمان ملل متحدبه منظور پيشبرد پروسه سياسي درکوسوو مي باشد. دوگزارشي که توسط وي درسالهاي 2004 و 2005 نوشته شده بودند، اساس تدوين سياست شوراي امنيت سازمان ملل متحد را دراين زمينه به وجود آوردند. درسالهاي 1997 و 1998 ، وي نماينده خاص دبيرکل ملل متحد براي بوسنيا وهرزه گوين بوده است. درجريان جنگ وي معاون نماينده ملل متحد درکنفرانس بين المللي پيرامون يوگوسلاوي پيشين بوده است(سالهاي 1994 و 1995 در ICFY) .

درسال 2000 سفيرکبيرآيده با شرکت درهيئت رئيسه کمسيون به اصطلاح "ميچل"، که درمورد انتفاضه فلسطينيان تحقيق مي کرد، يکي ازتدوين کنندگان گزارش اين کميسيون بوده است.

بين سالهاي 1989 و 1990 ، وي درکابينه ناروي به حيث متصدي بخش سياستهاي خارجي وامنيتي کارکرده است. قبل ازآنکه وي داخل خدمت رسمي دولت ناروي گردد، مشاور "ستات آيل" يا شرکت نفتي ناروي بوده است.

سفيرکبير کاي آيده درسال 1949 متولد شده ، ازدواج کرده وپدر دو دخترمي باشد.

سفيرکبيرآيده وافغانها

گفته مي شود که آقاي آيده شخصي است که مورد قبول اتحاديه اروپا وايالات متحده امريکا مي باشد.قبلاً درانتخاب پدي اشداون دپلومات بريتانيايي کشيدگيهايي بين کابل ونيويارک به وجود آمده بود. حکومت افغانستان انتخاب آقاي اشداون را درشرايطي که بحث ازمذاکره نيروهاي انگليسي با طالبان بود؛ خردمندانه ندانسته وازهمکاري با او امتناع ورزيد. درمورد اينکه چرا حکومت کابل انتخاب لندن را به اين شکل رد نمود؛بحثهاي زيادي صورت گرفته اند. داکترسپنتا درپاسخ به اين پرسش که فرق ميان دپلومات نارويژي ودپلومات بريتانيايي اي که رد شده است درچيست ؟ گفته است که :" حکومت افغانستان ديگروارد اين بحثها که مربوط به گذشته مي شوند، نمي گردد".

آقاي سپنتا جاروجنجالهايي را که ازجانب رسانه ها درارتباط با انتخاب آقاي اشدان به راه انداخته شده بودند؛ دليل اصلي انصراف دپلومات بريتانيايي ازانجام وظيفه درافغانستان خوانده است.

وزيرخارجه افغانستان خاطرنشان ساخته است که کابل حالا مانند سالهاي قبل آماده هرنوع همکاري با سازمان ملل متحد مي باشد وازفرستادهء ويژه اين سازمان سه خواست دقيق دارد:

" اول- فرستاده جديد بايد درراستاي همآهنگي بيشتر ميان اعضاي جامعه بين المللي کاربکند؛ يعني اعضاي اروپايي وايالات متحده امريکا. دوم – همآهنگي درساحات گوناگون ازقبيل صلح ، بازسازي افغانستان وتقويت نهادهاي دولتي، همآهنگي ميان دولت افغانستان وجامعه بين المللي .

سوم – افغانستان شش ونيم سال بعد ازسقوط طالبان به پيشرفتهايي دست يافته است. آرزوي ما اينست که نماينده خاص ملل متحد به تقويت افغانيزه کردن امنيت، بازسازي ودولت سازي به سرعت با حکومت افغانستان همکاري کند. ما مي خواهيم مسئووليت بيشتر بردوش بگيريم".

قراراست تا آقاي کاي آيده، بعدازتصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، دربهارامسال جانشين تام کوينيگ شده ووظيفه اش را آغاز نمايد.

آگهی