سيماي حسن البشير اين رئيس جمهور نظامي ومليگراي سودان | آلمان و جهان | DW | 15.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سيماي حسن البشير اين رئيس جمهور نظامي ومليگراي سودان

جنگ در واقع تاثير گذار ترين عنصر در زندگي عمر حسن احمد البشير بوده است.به همين دليل او به حيث يک نظامي کهنه کار نمي تواند مخالفت و اعتراض را تحمل کند وي به خشونت روي مي آورد.

حرفه نظامی بشیر ، رفتارهای سیاسی وی را نیز زیرسایه خود قرارداده است

حرفه نظامی بشیر ، رفتارهای سیاسی وی را نیز زیرسایه خود قرارداده است

باري بشيرگفته بود:"من کاملا ً آشکارا مي گويم: من رييس جمهور هستم. و من نمي خواهم اجازه دهم که سازمان ملل متحد به دارفور بيايد."

اين ديکتاتور به بحران در دارفور به حيث يک امر داخلي کشورش سودان مي نگرد. عمر حسن احمد البشير فرزند يکي از خانواده هاي با نفوذ در شمال سودان است که اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل مي دهند. او 16 ساله بود که داخل خدمت نظامي در سودان شد. بعد از آن اين ناسيوناليست عربي، آموزش هاي نظامي را در اکادمي هاي معروف نظامي در کشور همسايه مصر، درماليزيا و پاکستان و ايالات متحده امريکا فراگرفت. او اين داشن هاي نظامي را در جنگ 1973 مصر عليه اسراييل عملي کرد. بعد از آن در کشورش سودان در رديف سربازان حکومت عليه شورشيان سازمان "ارتش آزادي بخش خلق سودان" داخل عمليات نظامي شد. هدف اين سازمان استقلال جمعيت هاي غير عرب و مسيحيان در جنوب سودان است.

منازعه دردارفور تاکنون به صدهاهزار مهاجر و کشته بار آورده است

منازعه دردارفور تاکنون به صدهاهزار مهاجر و کشته بار آورده است

البشير به حيث يک بنياد گراي اسلامي به صورت روز افزوني به قدرت و نفوذ خود افزود. او به نابودي آناني پرداخت که از جانب شان احساس خطر مي نمود. در 30 جون سال 1989 يک گروه افسران قدرت را در سودان تصاحب کردند. البشير خود را به عنوان فرمانده کل نيرو هاي نظامي و رييس حمهور کشور خواند. اين مرد در آن زمان 45 ساله با تاسيس "شوراي انقلابي فرماندهي براي نجات ملت"، يک رژيم اسلامي سرکوب گرانه اي را بر قرار ساخت. او قانون اسلامي را به افراطي ترين شکل آن در شمال سودان عملي کرد و عليه جمعيت با اکثريت مسيحي در جنوب، به جنگ هاي شديدي دست زد.

هدف اين جنگ ها تنها حاکميت ديني و قومي نيست، بلکه آنچه مهمتر است کنترول و دست يابي به ذخاير معدني از قبيل طلا، الماس، يورانيم و نفت است. البشير براي حفظ قدرتش اجازۀ تغيير در قانون اساسي و منحل ساختن پارلمان را به خود منحصر ساخته است. او به اسامه بن لادن، رهبر شبکۀ تروريستي القاعده در سودان اجازۀ اقامت داد.

رژيم البشير از ترس اينکه نفوذش را در منطقۀ نفت خيز جنوب کاملا ً از دست ندهد، به جنگ دو ساله با شورشيان پايان داد. در سال 2005 هر دو جانب يک معاهده صلح را با هم امضا کردند. اما رژيم به سرکوب کردن جمعيت افريقايي سياه پوست در ايالت غربي دارفور به همان شدت ادامه مي دهد. در اين جا شورشيان از سال 2003 به اين طرف به جنگ عليه رژيم سرکوب گر البشير دست زده اند. و از همان سال مليشه هاي اسپ سوار قبايل عربي به طرفداري رژيم به تعقيب و آزار اين جمعيت سوداني مي پردازند. نظر به گزارشهاي سازمان ملل متحد در اثر اين در گير ي ها 300 هزار انسان جان شان را از دست داده اند و بيشتر از 2.2 ميليون در حال فرار هستند.

مورینو اوکامپو دادستان کل دادگاه بین المللی جزا دردن هاگ که حکم بازداشت عمرالبشیر را اعلام کرد

مورینو اوکامپو دادستان کل دادگاه بین المللی جزا دردن هاگ که حکم بازداشت عمرالبشیر را اعلام کرد

در مارچ سال 2005 شوراي امنيت سازمان ملل متحد منع خريد و فروش سلاح را عليه سودان وضع کرد. اما اين تحريمات در وضعيت نابسامان انسان هاي مورد تعقيب و آزار در سودان تغييري وارد نساخته است. البشير متهم است که مليشه هاي اسپ سوار را با پول و اسلحه حمايت مي کند. سازمان ديده بان حقوق بشر نيز انتقادات شديدي را عليه رژيم البشير وارد مي کند که اين رژيم تا سطوح بالا در طرح و عملي کردن جنايات عليه بشريت مسوول است.

سودان و "اتحاديۀ عرب"، قاضي هاي دن هاگ را در برابر صادر کردن امر دست گيري البشير هوشدار داده اند. دادگاه عالي دن هاگ عليه وزراي سودان در رابطه با دست داشتن آنها در جنايات عليه بشريت اقامه دعوا کرده است؛ سودان از قرار دادن اين رهبران در مقابل دادگاه دن هاگ خود داري مي کند.

مطالب مرتبط

آگهی