سيدعلي موسوي، خواهرزاده مهندس ميرحسين موسوي کشته شد | آلمان و جهان | DW | 27.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سيدعلي موسوي، خواهرزاده مهندس ميرحسين موسوي کشته شد

بنابرگزارشهاي رسانه هاي وابسته به "جنبش سبز" سيدعلي موسوي خواهرزاده ميرحسين موسوي امروز درجريان مراسم عزاداري عاشورا کشته شده است.

default

خبرگزاري فرانس پرس نيزازقول ويب سايت هاي مربوط به مخالفان نظام ايران گزارش داده است که خواهرزاده ميرحسين موسوي يکي ازرهبران معترضان، حين تظاهرات درميدان انقلاب به ضرب گلوله کشته شد. دراين گزارشها گفته شده است که ميرحسين موسوي نيزبراي ديدن خواهرزاده اش دربيمارستان حضورپيداکرده است.

درعين حال خشونتها ازشهرهاي مختلف ايران گزارش شده است. تظاهرکنندگان با سردادن شعارهاي تند عليه رژيم ايران ، بويژه عليه علي خامنه اي، با نيروهاي امنيتي درگيرشدند.

درميان شعارها" مرگ برديکتاتور، ياحسين ميرحسين ..." وشعارهاي تندترديگرشنيده شده است. بنابرگزارشها ازايران، تظاهرات دراصفهان، شيراز، نجف آباد، اردبيل، تهران ، مشهد وشهرهاي ديگرنيزروي داده است.

گفته شده است که نيروهاي امنيتي ازتمامي ابزارها براي فرونشاندن تظاهرات استفاده کرده است.

درجريان تظاهرات موترها وساختمانهاي زيادي آسيب ديده است. جنبش سبز مسووليت همه خشونت هارا بردوش دولت ونيروهاي امنيتي مي اندازد.

گفته شده است که درنقاط مختلف نيروهاي امنيتي ازشليک گلوله دربرابرتظاهرکنندگان استفاده کرده است. هنوزآماردقيق ازشمارقرنيان گفته نشده است ولي درگزارشهاي پراگنده وچشم ديدهاي شاهدان عيني ازدست کم ده کشته سخن گفته مي شود.

رسانه ها/ یاسر

ویراستار: ملک

آگهی