سياست افغانستان دوباره در مرکز توجه ايالات متحده امريکا قرارگرفته است | افغانستان | DW | 03.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سياست افغانستان دوباره در مرکز توجه ايالات متحده امريکا قرارگرفته است

به روز چهارشنبه بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ازماه جون به مثابه " ماه سختي" ياد کرده است که درآن تلفات سربازان امريکايي درافغانستان بيشتر ازعراق بوده است. وگفته است مي خواهد سربازان بيشتري به افغانستان بفرستد.

بوش یکی ازعلل افزایش تلفات نیروهای ائتلاف درافغانستان را وضعیت تهاجمی این نیروها خوانده است

بوش یکی ازعلل افزایش تلفات نیروهای ائتلاف درافغانستان را وضعیت تهاجمی این نیروها خوانده است

درماه گذشته 28 سرباز امريکايي درافغانستان کشته شده اند، درست اين فقط يک نفر کمترازتلفات سربازان امريکايي درعراق مي باشد که شمار آن 29 نفر بوده است.اين درحالي است که 18 تن سربازخارجي ديگر که جزمتحدان ايالات متحده امريکا مي باشند، درطي اين ماه درجنگ ضد طالبان جانهاي شان را ازدست داده اند. سربازان بريتانيايي که دومين لشکر بزرگ را درافغانستان تشکيل مي دهند، 13 کشته داده اند که درآنجمله يک سرباززن نيز وجود دارد.

رئيس جمهور بوش حتا از" ماه سخت" سخن به ميان آورده ولي افزوده است که اين به معناي آن است که نيروهاي ائتلاف موضع تهاجمي گرفته اند.

بوش درباغ کاخ سفيد به خبرنگاران گفته است:" شما مي دانيد يکي ازدلايلي که ما اينقدر کشته داده ايم درآن است که نيروهاي مان بايک دشمن سخت درحال جنگند . ما با دشمني درحال جنگ مي باشيم که حضورما را درآنجا خوش ندارد، زيرا ما مانع آن مي شويم که آنها درآنجا پناهگاههاي مصئوون داشته باشند".

افزایش تلفات سربازان امریکا درافغانستان مانند تلفات سربازان این کشور درعراق شده است

افزایش تلفات سربازان امریکا درافغانستان مانند تلفات سربازان این کشور درعراق شده است

بسياري دليل افزايش تلفات نيروهاي ائتلاف را دراعزام بيشترسربازان شان درمناطق جنگي شرقي افغانستان مي دانند. برخي تحليل گران براين نظرنيزمي باشند که طالبان تاکيتکي هاي غيرمعمولي را به کار مي گيرندواين تاکتيکها شامل مواد انفجاري اي مي باشند که که ازعراق به افغانستان آورده شده اند.

بارنت آر روبين، ازکارشناسان بسيارمشهورافغانستان درايالات متحده امريکا براين نظراست که :" آنچه قابل توجه مي باشد اينست که نيروهاي مخالف درافغانستان بيشترموثر گرديده اند... آنها درمناطق بيشتري حضور دارند، بهترسازماندهي شده اند وستراتژي پيگيرانه اي را دنبال مي کنند. درکل وضع ستراتژيک آنها بهترشده است".

قبلاً امسال 3000 تفنگدار دریایی به افغانستان اعزام شده است. دیده شود که نیروی اضافی ازکجا تامین می شود

قبلاً امسال 3000 تفنگدار دریایی به افغانستان اعزام شده است. دیده شود که نیروی اضافی ازکجا تامین می شود

برعلاوه اين افزايش شمار کشته شدگان نيروهاي ائتلاف ، طالبان درجريان رسم گذشت نظامي هشتم ماه قوس سوءقصدي را عليه جان کرزي به راه انداختند ودرماه جوزا با حمله برزندان قندهار وآزاد ساختن صدها تن اززنداينان وبلافاصله تصرف کوتاه مدت هفت قريه درارغنداب اقدامات چشمگيري را به نمايش گذاشتند.

ازهمينجاست که گزارش اخيرپنتاگون يا وزارت دفاع ايالات متحده امريکا نتيجه گيري مي کند که طالبان دربه طورموثر يک " شورشگري انعطاف پذير" را به راه انداخته وبه مناطقي نفوذ شان را توسعه داده اند که قبلاً صلح آميز بوده اند.

درحالي که کسي باورندارد که طالبان آنقدر توانايي داشته باشند که حکومت حامد کرزي را شکست بدهند ويا اينکه نيروهاي ناتو را به چالش بطلبند، با اينهم پنتاگون مدعي است که براي چندين ماه به 10000 سرباز اضافي درافغانستان ضرورت است. اين براي آنست که با تشکل مجدد شورشگران مقابله شود.

روبرت گیتس وحلقه های پنتاگون امیداوراند بعد ازماه جولای 5000 سربازدیگر به افغانستان روان کرده بتوانند

روبرت گیتس وحلقه های پنتاگون امیداوراند بعد ازماه جولای 5000 سربازدیگر به افغانستان روان کرده بتوانند

اينکه اين ده هزار سرباز ازکجا تامين شده مي تواند خود سوالي است. فرانسه گفته است که هزارسرباز به افغانستان مي فرستد. اخيراً آلمان نيز ازاعزام هزارسربازديگر به افغانستان خبر داده است. شرايطي که با اعزام 1000 سرباز آلماني همراه است، مانع آن مي شود که آنها درمناطق جنگي دست به عمليات بزنند.

پنتاگون درسال جاري برنيروهايش درافغانستان 3000 تفنگدار دريايي را نيز افزوده است. تاکيد بوش داير برافزايش بيشتر نيروهايش درافغانستان مي تواند ثبات نسبي اي را که درعراق به وجود آمده است، به خطر بياندازد. همين حالا تصميم قبلي که نيروهاي امريکايي را درعراق درپايان ماه جاري از 170000 نفر به 140000 نفرتقليل داد، به تعويق افتاده است.

امریکا فکر می کند نظامیان پاکستانی به قدرکافی علیه شورشیان درجانب پاکستان اعمال فشار نمی کنند

امریکا فکر می کند نظامیان پاکستانی به قدرکافی علیه شورشیان درجانب پاکستان اعمال فشار نمی کنند

روبرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده امريکا ومقامات پنتاگون اميدواراند که تايک ماه بعد ازجولاي حدود 5000 سرباز ازعراق بيرون رفته بتوانند تا امکان توظيف سربازان بيشتر را درافغانستان فراهم سازد.

آنچه مهم است اين مي باشد که طالبان درمناطق قبايلي پاکستان که به صورت فدرالي اداره مي گردند يا گويا در"مناطق آزاد" مرزي يا " فتا" ياد مي شوند، ازپناهگاههاي مصئووني برخورداراند، که اين پناهگاهها درکنترول طالبان پاکستاني ومتحدان آنها مي باشند.

حکومت منتخب جدید پاکستان که درگیرحل اختلافات مهم داخلی خود است، فکرنمی شود کارموثری انجام داده بتواند

حکومت منتخب جدید پاکستان که درگیرحل اختلافات مهم داخلی خود است، فکرنمی شود کارموثری انجام داده بتواند

مناسبات واشنگتن با نظاميان پاکستاني جهت اِعمال فشار روي اينکه ازنفوذ طالبان به سوي مرز افغانستان جلوگيري شود، درهفته هاي اخير جدي شده است وحکومت غيرنظامي جديد، درحال مبارزه براي غلبه براختلافات داخلي اش روي مسائل کليدي سياسي مي باشد. وبه نظر مي رسد که اين حکومت هنوز آن آمادگي را ندارد تا به اين مشکل پاسخ يابد.

بارنت آر روبين ، هفته گذشته ضمن مصاحبه اي با تلويزيون دولتي پاکستان گفته است ::" افزايش نيروهادرافغانستان کارمهمي نيست . شما بدين ترتيب نمي توانيد ريشهء مشکل را بخشکانيد"، يعني مسئله پناهگاههاي محفوظ را حل بکنيد.

مطالب مرتبط

آگهی