سوگند وفاداري کونيگسهاوس به عنوان مسوول امور ارتش آلمان دربوندس تاگ | آلمان و جهان | DW | 22.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سوگند وفاداري کونيگسهاوس به عنوان مسوول امور ارتش آلمان دربوندس تاگ

هلموت کونيگسهاوس در برابر پارلمان آلمان، به عنوان مسوول حقوقي در امور ارتش آلمان سوگند وفاداري ياد کرد.

هلموت کونیگسهاوس متصدی جدید امور ارتش آلمان در بوندس تاگ یا شورای فدرال آلمان

هلموت کونیگسهاوس متصدی جدید امور ارتش آلمان در بوندس تاگ یا شورای فدرال آلمان

کونيگهاوس گفت:

"من سوگند ياد مي کنم که نيرو ام را در خدمت رفاه مردم آلمان قرار دهم ..."

او با اين سوگند، رسماً براي مدت پنج سال، به مقام مسوول بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان در امور ارتش آلمان انتخاب شد.

اين سياستمدار 59 ساله ي عضو حزب ليبرال دموکرات آلمان ( اف دي پي ) ، حقوقدان است وبه اين وسيله با مقام کنوني اش، مخاطب مستقيم براي سربازان آلمان است. او بايد همواره مواظب باشد تا حقوق بينادي سربازان و ديگر منسوبان ارتش آلمان محفوظ بماند و از طريق صلاحيت ماموريتي پارلمان آلمان، بر وضعيت نيرو هاي ارتش آلمان نظر داشته باشد. کونيگسهاوس مي خواهد با جديت وظيفه اش را انجام دهد. او بدون خبر قبلي از سربازان ديدار و به مناطق ساحه ي عمليات آنها سفر مي کند. او وظايف و مسووليت هاي مقام جديدش را چنين توضيح داد:

"حق و وظيفه ي مسوول امور ارتش اين است تا خود نيز، بدون آنکه يک ماموريت ويژه يا دستور ويژه را دريافت کند، طبعاً مراقب حفظ حقوق بينادي باشد. اين موضوع در قانون اساسي در مراحل اول تشريح وظايف قرار دارد و من نيز همين را انجام خواهم داد."

مسوول جديد امور ارتش اندکي بعد از نامزدي اش در آغاز ماه مارچ به اين مقام روشن ساخت که او به حوزه ي صلاحيت اش با ابعاد وسيع تر نظر دارد، در مقايسه با آنکه اين و يا آن سياست مدار ديگر حکومت انتظارآن را دارند.

زماني که در ساحه ي عمليات ارتش آلمان در قندوز، در اين اواخر بار ديگر سه سرباز ارتش آلمان جان باختند، مردم آلمان به هراس افتادند. کونيگسهاوس در آن هنگام سفارش کرده بود که بايد تانک هاي از نوع "ليوپارد 2 " به افغانستان انتقال داده شود:

ازنظر کونیگسهاوس تانک لیوپارد 2 جنگ ابزار مهیبی است که دشمنان را سرجای شان می نشاند

ازنظر کونیگسهاوس تانک لیوپارد 2 جنگ ابزار مهیبی است که دشمنان را سرجای شان می نشاند

اين جنگ ابزار عظيم 60 تنه براي جنگ تانک ها، با پيمان وارسا طرح ريزي شده بود. اما کونيگسهاوس به اين نظر بود که اميد آن وجود دارد ، اين تانک ها جهت حفظ سربازان آلماني در عمليات خارج کشور نيز به کار رود. او در اين باره گفت، "کسي که به لوله ي تانک "ليوپارد 2 " نظر کند، بايد دو بار غور کند که آيا قادر است تا به گزمه هاي سربازان آلماني حمله کند يا خير."

وزير دفاع آلمان به اين نظر است که انتقال اين تانک ها در افغانستان کار بجا نيست. اين انتقاد نسبتاً دوستانه از ديدگاه کونيگسهاوس در آن روز بود. تانک ليوپارد در واقع ميراث جنگ سرد است. اما مسوول امور ارتس آلمان که تازه سوگند وفاداري ياد کرده است، تقاضاي اش را براي انتقال اين سلاح هاي سنگين به افغانستان تکرار مي کند. او گفت که متحدين ما در افغانستان اين تجربه را کرده اند:

"... اينکه در همه جاي که سربازان ما در نبرد داخل مي شوند، تانک ليوپارد در آن جا ها انتقال مي يابد، تنها ظاهر شدن اين تانک، به نبرد پايان مي دهد، زيرا نيرو هاي دشمن، از درگير شدن با چنين سلاحي هراس دارند. اين به معني آنست که در نبردي که تانک ليوپارد ظاهر شود، نبرد خاتمه مي يابد، سربازان غربي در آن جا باقي مي مانند."

آنچه که روشن است، کونيگسهاوس در مفهوم و معناي صحيح بودن حقوقي عمليات ارتش آلمان در خارج از کشور، در افغانستان هيچ شکي ندارد. از نظر او، در آنجا از ارزش هاي دموکراتيک و حقوق انسان دفاع مي شود.

کونيگسهاوس در پهلوي امنيت و مجهز ساختن سربازان، مي خواهد در آينده هرچه بيشتر به خانواده هاي آنها توجه کند. او تاکيد مي کند که خانواده ها غالباً به کمک هاي هرچه بيشتر نياز دارند، به خصوص زماني که سربازان با اختلال رواني از عمليات شان به خانه هاي شان برمي گردند.

هاينرکيزل/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی