سومین جشنواره فیلم درکابل | افغانستان | DW | 06.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سومین جشنواره فیلم درکابل

سومين جشنواره اي بين المللي فيلم هاي مستند وداستاني کوتاه کابل به روز شنبه 15سرطان آغاز گرديد.

default

اين جشنواره که به مدت پنج روز يعني تا تاريخ 20 سرطان ادامه خواهد يافت به حمايت مالي انستيتيوت گويته ومرکز فرهنگي فرانسه وهمکاري تلويزيون ملي افغانستان،تلويزيون نوتاسيس سبا،اتحاديه سينما گران افغانستان ، روزنامه 8صبح وبرخي از نهادهاي ديگر برگزارگرديده است.

دراين جشواره علاوه از فيلم هاي افغانستاني گزيده ازفيلم هاي فرانسوي،آلماني،ايراني،تاجيکستاني،پاکستاني،هندوستاني وازبيکستاني نيز به نمايش گذاشته خواهند شد.

درمراسم گشايش اين جشنواره درپيام رييس جمهور کرزي که توسط نجيب الله منلي خوانده شد کارسينما گران افغانستان ستوده شده، نقش آنان موثر توصيف شد.

عبدالکريم خرم وزير اطلاعات وفرهنگ افغانستان دراين مراسم پخش سريال هاي خارجي را توسطه تلويزيون هاي خصوصي خطرناک ومضر قلمداد کرده ازتوليد وپخش سريال هاي افغانستاني ابراز حمايت نمود.

3. Filmfestival Kabul

وي همچنان خصوصي سازي را در عرصه سينما بد توصيف کرده گفت:« مصيبت ديگري که گريبان گير مردم ما شده سريال هاي مبتذل وبي محتواي است که تلويزيون هاي ما پخش مي کنند. کساني که دراينجا اهل هنر هستند مي دانند که اين سريال ها ارزش هنري ندارند اما بخاطر پول پخش مي شود وذوق مردم مارا پايين مي آورند.من آرزومندم همگي باهم جلوش رابگيريم».

آقاي خرم درپايان سخنانش از تصويب قانون حقوق ناشر (کاپي رايت) درآينده نزديک خبر داد.

خانم ريتا ساتسه توسانت رييس گويته انستيتيوت درکابل نقش سينما وفيلم هاي مستند را درجامعه اي مثل افغانستان مهم تلقي کرده گفت: « اين براي فيلم سازان افغانستان يک فرصت خوبيست که در اين يک هفته تجربيات خودرا با مهمانان که تشريف آورده اند يکجا ساخته،خوب بياموزند ويکديگر رابشناسند به همين قسم همکاري هاي منطقوي را که ما آغاز کرده ايم آنرا نيزتقويت بخشند».

مسوول فرهنگي فرانسه درکابل نيز سومين جشنواره بين المللي فيلم هاي مستند وداستاني کوتاه کابل را نظر به جشنواره هاي گذشته موفق توصيف کرد و از همکارهاي فرانسه وآلمان در اين راستا ياد آور شد.

آقاي انجنير لطيف احمدي رييس افغان فيلم ضمن ابراز سپاسگزاري از همکاري هاي انستيتيوت گويته ومرکزفرهنگي فرانسه حرف هاي وزير اطلاعات وفرهنگ راتاييد کرد.

دراین جشنواره هنرمندان پیشکسوت افغانستان نیزحضوربه هم رسانیده اند.

دراین جشنواره هنرمندان پیشکسوت افغانستان نیزحضوربه هم رسانیده اند.

وي همچنان وضعيت کنوني سينماي افغانستان رضايت مند توصيف نموده گفت:« من فکر مي کنم سينماي ما پس ازچهره جديدافغانستان پيام داد که توجه همه را بخود جلب کرد امروز نام آقاي برمک درسرآغاز ليست سينما گران جهان قراردارد واين براي سينماي افغانستان افتخاراست که با نام برمک گره مي خورد».

نمايش فيلم هاي اين جشنواره با روي پرده رفتن فيلم مستندافغاني« گذرگاه» به کارگرداني ونويسندگي آقاي عبدالحسين دانش آغاز گرديد. اين فيلم وقايع دهه هفتاد يعني دوران مجاهدين وحکومت طالبان را بازتاب مي داد، فيلم از جنگ،خون،تجاوز،چپاول،دربدري،آوارگي ومرگ شهريان کابل حکايت مي کرد.

قصه ي فيلم گذرگاه تا اين جا هم رسيد که طالبان چگونه مردان بي گناه ، جنگ کشيده وگرسنه اين مرزو بوم را جلو چشم همگان بردارمي کشيدند و به بيرحمي تمام آنهاراگروه گروه به قتل مي رساندند، زنان رابه شکل شلاق مي زدند وبا چه قصاوتي درچمن حضوري درمقابل مردم واقاربش اعدام مي نمودند.

جشنواره بين المللي فيلم هاي کابل براي اولين بار درسال 1385 وبار دوم درسال1386وبارسوم امسال برگزار گرديده است.

آگهی