سولانا: مهم آنست که برای مشکلات افغانستان راه حلهای افغانی پیدا شوند | افغانستان | DW | 21.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سولانا: مهم آنست که برای مشکلات افغانستان راه حلهای افغانی پیدا شوند

خاویز سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه برای یک بازدید دو روزه جهت یافتن طرقی برای بهبود بخشیدن به تلاشهای بینی المللی جهت کمک به مبارزه ملت افغانستان به این کشور مواصلت کرد.

خاویر سولانا متصدی سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت درهمایش تدارک جهت کنفرانس پاریس به افغانستان آمده است

خاویر سولانا متصدی سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت درهمایش تدارک جهت کنفرانس پاریس به افغانستان آمده است

آخرين بازديد سولانا ازافغانستان درسال 2004 بود . دفتر سولانا گفته است که که وي دراين ديدارش ازافغانستان مي خواهد با حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان ،همچنان نمايندگان پارلمان افغانستان و فرماندهان ناتو وکي آيده نماينده خاص ملل متحد براي افغانستان ملاقات نمايد.

پلیسهای اتحادیه اروپا درحال آموزش دادن به پلیسهای افغانستان

پلیسهای اتحادیه اروپا درحال آموزش دادن به پلیسهای افغانستان

سولانا به روزنامه " ديلي اوت لوک " منتشره افغانستان گفته است که وي " درزمان خاص ومهمي که تعهدات جامعه بين المللي مورد تجديد قرارمي گيرند"؛ ازافغانستان ديدارمي کند. اين تعهدات درکنفرانس سران ناتو دربخارست تاکيد شده است ، واينک درآستانه کنفرانس کشورهاي کمک دهنده به افغانستان که درماه جون درپاريس برگزارمي گردد، درافغانستان مورد بررسي قرارمي گيرد.

وي افزوده است که اين تعهد همچنان درتقرر کي آيده نماينده خاص ملل متحد براي افغانستان نيز بازتاب يافته است.درحقيقت کي آيده اين دپلومات ناوريژي ، با مجوزي به افغانستان آمده است تا آن کمکهاي چندين مليارد دالري به افغانستان را که بيشتر به نام مصارف نا مربوط وعبث مورد انتقاد قرار مي گيرند، همآهنگ ساخته وافزايش بدهد.

با این نیروی کارفقیر که ازبامداد تا شامگاه انتظار کاری را می کشند ونمی یابند، کمکهای بین المللی چه خواهد کرد

با این نیروی کارفقیر که ازبامداد تا شامگاه انتظار کاری را می کشند ونمی یابند، کمکهای بین المللی چه خواهد کرد

سولانا گفته است:" اين لحظه اي است که ما ، جامعه بين المللي؛ درمورد آنچه مي توانيم بکنيم؛ نظرات مان را بگوييم، درهمکاري با شرکاي افغان مان کاربکنيم و برتلاشهاي مان بيفزاييم". سولانا افزوده است : "مهم آنست که براي مشکلات افغانستان راه حلهاي افغاني پيدا شوند".

خانم کريستينا گالاخ سخنگوي سولانا، به خبرنگاران درلوکسمبورگ گفته است که اين سفرسولانا روي کنفرانس کشورهاي کمک کننده به افغانستان که قرار است در 12 ام ماه جون برگزارشود، متمرکز مي باشد.

روزنامه منتشره کابل ، ازقول اين متصدي سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته است که وي درجريان اقامتش درافغانستان از مرکز آموزش پليس افغانستان توسط اتحاديه اروپا و مرکز مشورتي اتحاديه اروپا نيز بازديد خواهد نمود.

سولانا می خواهد برای مشکلات افغانستان راه حل افغانی پیدا شود وافغانها خود مسئوولیت کارها را بگیرند

سولانا می خواهد برای مشکلات افغانستان راه حل افغانی پیدا شود وافغانها خود مسئوولیت کارها را بگیرند

سولانا گفته است که راه حل معضله افغانستان چيزي بيشتر ازيک راه حل نظامي مي باشد، و قراراست به پاکستان کشوري با خشونت افراط گرايان مذهبي روبه رو است سفر بکند.

سولانا گفته است: " راهيافت بايد جهاني وبهم مرتبط بوده ، مشتمل برحاکميت قانون ، انکشاف ، بازسازي ، رشد اقتصادي ، انکشاف روستاها وتعليم وتربيت باشد". سولانا تاکيد نموده است که :" اين بسيارمهم است که اين تلاشها توسط افغانها رهبري شوند".

به روزسه شنبه ، سولانا درپاکستان يکي ازنخستين شخصيتهاي برازنده جهاني خواهد بود که بعدا ازانتخابات 18 ام فبروري ازاين کشور ديدارمي نمايد.

سولانا تقرر کی آیده را به حیث نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان درانطباق با هدف همآهنگ ساختن وافزایش

سولانا تقرر کی آیده را به حیث نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان درانطباق با هدف همآهنگ ساختن وافزایش کمکها می داند

خانم گالاخ سخنگوي سولانا دربروسل گفته است که پيام سولانا به حکومت جديد پاکستان اين است که : " جهان به شما نگاه مي کند، اتحاديه اروپا به شما نگاه مي کند. درلحظه اي که تحکيم روند دموکراتيک ومشي اصلاحات امرضروري مي باشد، ما خواهان روابط مستحکمي با اين حکومت جديد مي باشيم".

درپاکستان سولانا با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ، يوسف رضا گيلاني نخست وزير اين کشورملاقات نموده و روي مناسبات پرمشکل با هند ومنازعه شان درمسئله کشمير مذاکره خواهد نمود.

آگهی