سوسیال دموکرات حزب ممنوعه 75 سال پيش | آلمان و جهان | DW | 22.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سوسیال دموکرات حزب ممنوعه 75 سال پيش

هفتادوپنج سال پيش دربيست ودوم ماه جون سال 1933 ، به دليل " گويا فعاليت هاي خاينانه بر خلاف مملکت" ، حزب سوسيال دموکرات آلمان توسط ويلهلم فريک وزير امور داخله ي که مربوط حزب مقتدر سوسياليست هاي ملي گرا يا

منع فعاليت حزب سوسيال دموکرات آلمان ، نشانه ي بلاترديد يک رژيم خودکامه زير قيادت حزب سوسياليست هاي ملي گراي آلمان، در آن زمان بود.

منع فعاليت حزب سوسيال دموکرات آلمان ، نشانه ي بلاترديد يک رژيم خودکامه زير قيادت حزب سوسياليست هاي ملي گراي آلمان، در آن زمان بود.

- دولت نازي بوداز فعاليت بازداشته شد و SPD به عنوان حزب دشمن مملکت اعلام گرديد .

با منع فعاليت اين حزب، آنها اجازه ي برگزاري هيچگونه گردهمايي يا تظاهراتي را نداشتند و هرگونه فعاليت تبليغاتي آنان محکوم به مجازات مي شد .

هيچ مامور رسمي دولتي حق عضويت در اين حزب را نداشت ، و در صورت عضويت از کار برکنار مي گرديد. دارايي اين حزب نيز توقيف و مصادره گرديد.

دليل اين همه هم برخورد ، رهبريت اين حزب که تبعيد در پراگ بود ، خوانده شد. اما در حقيقت تلاش بر اين بود که حزب سوسياليست ملي گراي نازي به رهبري هيتلر ، تنها حزب مقتدرو خودکامه در آلمان تسلط داشته و گسترش قدرت اين حزب در آلمان از اهداف اصلي آن بود.

بنابرين نه تنها حزب سوسيال دموکرات بلکه تمامي احزاب و فعالان سياسي ، قدم به قدم از کار برکنار گرديده و از صحنه ي سياسي اخراج مي شدند و عرصه فعاليت ها براي همه محدود گرديد.

حزب کمونيست در آلمان (KPD ) قبل از اينها مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند و با آنها برخورد شديدتري صورت مي گرفت. در نهايت تمامي احزاب و نمايندگان مردم در آن زمان از آغاز ، به استثناي حزب نازي به رهبري هيتلر، ازعرصه ي سياسي بيرون رانده شدند .

طور مثال در شب 31 جنوري يکي از اعضاي حزب (اس پي دي ) و همچنان يوليوس ليبرعضو مجلس نمايندگان دولت هيتلر توسط افراد وابسطه به هيتلر پس از يک حمله و تهاجم ناگهاني زخمي گرديد .

در روز هاي پس از 21 جون بيش از 500 تن از اعضاي احزاب سوسياليست و کمونيست آلمان در برلين کوپينيک توهين و تحقير گرديده وهمچنان دستگير و بازداشت شدند و تا اخير ماه حدود 3000 تن از اعضاي هردو حزب توقيف گرديده و در اردوگاه هاي دسته جمعي فرستاده شدند.

بنابرين ، بحث داخلي در حزب سوسيال دموکرات در مورد موقف اين حزب در رابطه به حزب سوسياليست ملي گراي آلمان به رهبري هيتلر کاملاً روشن و شفاف بود .

اميدواري شماري از رهبران اين حزب مبني بر فعاليت و برخورد قانوني ،از هم شکست ، به ويژه پس از محدود ساختن اين حزب و همچنان اعلان فعاليت غير قانوني آنان از جانب فاشيست هاي هيتلري .

در نهايت خودکامگي حزب وابسطه به هيتلر ، در برخورد فريبکارانه و عوامفريبانه ي آنان يعني " منع کلي حزب سوسيال دموکرات ( SPD ) " بصورت واضح و روشن ثابت گرديد.

آگهی