1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

سودان

سودان سومین کشور بزرگ در قاره افریقا است. چندین دهه است که جنگ داخلی در این کشور ادامه داشته است. تظاهرات گسترده در سال ۲۰۱۹ منجر به سرنگونگی حاکمیت چند دهه عمر البشیر شد.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها