سودان در آ ستانه ي انتخابات تاريخي | آلمان و جهان | DW | 09.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سودان در آ ستانه ي انتخابات تاريخي

باوجود تحريم هاي احزاب مخالف، بسياري از سوداني ها به انتخابات پيش رو اميد بسته اند. در صورتي که جريان انتخابات بدون وقوع قهر و خشونت ادامه يابد،اين خود موفقيت زيادي است.

نماد انتخابات در سودان

نماد انتخابات در سودان

رمضان چان لول، منشي عمومي شوراي کليساي سوداني است. او بدون تامل مي گويد که اين يک انتخابات تاريخي خواهد بود. از ماه ها به اين سو، انتخابات براي او يک موضوع مورد بحث هميشگي است. درسودان درکنار ديگرناظران، کليسا ها نيزناظران را به محل هاي راي دهي خواهند فرستاد. روشنگري در باره ي معنا و مفهوم و جريان انتخابات، در بسياري از محلات صورت گرفته است. چان لول مي گويد:

"انتخابات به انسان هاي که تا به حال در زندگي شان راي نداده اند، اين احساس را مي دهد که چگونه چنين چيزي عملي مي شود. اين نشان مي دهد که انتخابات دموکراتيک قاعدتاً چگونه صورت مي گيرد، اگرچه در اينجا کمبودي هاي در قسمت دموکراسي وجود خواهد داشت."

بسياري از راي دهندگان در سودان تا هنوز هرگز در زندگي شان در برابر صندوق هاي راي دهي قرار نگرفته و يا ورقه راي را در دست نگرفته اند. مدت 24 سال درتمام مناطق سودان انتخاباتي صورت نگرفته است. جنگ داخلي خونين ميان شورشيان جبهه ي رهايي سودان جنوبي و رژيم سودان در جنوب کشور، اين امر را ناممکن ساخته است. حالا در جنوب کشور صلح حاکم است. اما امروز نيز هر سوداني يي نمي تواند، راي بدهد. بخصوص در دارفور اين امر ناممکن است. گروه هاي مختلف شورشي در آنجا عليه ارتش سودان و مليشه هاي "جان جاويد" در حال جنگ وميليون ها انسان در حال فرار هستند. جکي مارمور، از يک سازمان غير دولتي فرانسوي به نام "يکجا براي دارفور" مي گويد:

گور های دسته جمعی در دارفور

گور های دسته جمعی در دارفور

"ما در وضعيتي نيستيم که مردم در دارفور بتوانند در انتخابات سهم بگيرند. گذشته از آن بسياري انسان ها در اردوگاه هاي مهاجران از ثبت نام براي انتخابات خود دداري کرده اند. زيرا اين براي آنها به اين معنا است که گويا آنها اين اردوگاه هاي مهاجران را به حيث خانه و اقامت گاه شان مي پذيرند. علاوه برآن، آنها از قريه هايي به اين جا آمده اند که به وسيله ي مليشه هاي جان جاويد و ارتش سودان ويران شده اند."

نظر به گزارش سازمان هاي حقوق بشر، شماري از راي دهندگان اصلاً ثبت نام نشده اند. گفته شده است که گويا حکومت مي داند که بعد از سال ها جنگ داخلي، مردم بيشتر به اپوزيسيون راي مي دهند.

در جنوب سودان نيز هر فردي در انتخابات پيش رو شرکت کرده نمي تواند. در آنجا نيز قهر و خشونت افزايش مي يابد. در اين منطقه گروه هاي قومي مختلفي عليه هم ديگر مي جنگند. در سال هاي اخير انسان هاي بيشتري در مقايسه با دارفور به قتل رسيده اند. اما مشکلات در همين جا پايان نمي يابد. بسيار ي از ناظران در داخل و خارج سودان، حکومت را متهم مي سازند که از همين حالا نتايج انتخابات را دست کاري کرده است. همه احزاب اپوزيسيون کاملاً ويا قسماً انتخابات را تحريم کرده اند.

باوجود آن، بسياري سوداني ها خيلي اميدوار هستند که انتخابات تاحد ممکن بدون ممانعت و مشکلات برگزارشود؛ اين يک انتخابات آزمايشي نيز است. در سال آينده در ماه جنوري 2011 قرار است مردم جنوب سودان در اين قسمت راي بدهند که آيا آنها خواهان استقلال هستند يا خير. يک انتخابات آرام، آزمايشي موفقي براي همه پرسي خواهد بود و نيز مايه ي اميد که صلح در سودان دوام خواهد يافت.

پيلتس/مبلغ

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی