سوء قصد انتحاري دراستانبول 15 نفر را کشت | آلمان و جهان | DW | 28.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سوء قصد انتحاري دراستانبول 15 نفر را کشت

باوجود آنکه پليس ترکيه فکر مي کند حزب کارگران کردستان، عامل اين حمام خون است، اما حکومت ترکيه رسماً پي کاکا را متهم نساخته است.

ابتدا گفته می شد که دبه های گازمنفجر شده اند اما بعداً تصدیق شد که سوء قصدی دربین بوده است

ابتدا گفته می شد که دبه های گازمنفجر شده اند اما بعداً تصدیق شد که سوء قصدی دربین بوده است

هرچند حكومت انقره از احتياط كار گرفته و تا عدم اثبات عامل انفجارحزب كارگران كردستان را مسؤول انفجار يكشنبه شام اعلان نكرده است، اما چون قواى هوايى تركيه شب پيشتر آن مواضع كردان را در قنديل زير ضربات قرار داده بود، احتمال انجام دو انفجار شام ديروز در حوزهء اروپايى بندرگاه ۱۸ مليونى تركيه بحيث جواب بمباران قرين به حقيقت انگاشته ميشود۰

طبق اخبار تازه رسيده طى اين دو انفجار كم از كم ۱۵ نفر كشته و ۱۵۰ نفر زخمى شده اند۰ در حاليكه در بدو فاجعه از انفلاق دو بايلر گاز صحبت ميشد، والى استانبول معمر گولر متعاقب آن در تلويزيون كشور اعلام كرد، هردو انفجار زادهء سؤ قصدهاى تروريستى اند۰

با آنکه پلیس برحزب کارگران کرد مظنون است، حکومت رسماً چنین اظهاری نکرده است

با آنکه پلیس برحزب کارگران کرد مظنون است، حکومت رسماً چنین اظهاری نکرده است

محل انفجارها، كه مقارن ۱۰ شب بوقوع پيوست، يكى از سرك هاى مزدحم مخصوص پياده روان بود۰ بمب اول در يك كاغذ دانى يا باطله دانى در كنار يك غرفهء تليفون بوقوع پيوست، و حينيكه عدهء زيادى از عابران بسوى محل انفجار هجوم آوردند، در ظرف ۱۵ دقيقهء ديگر، بمب دوم منفجر شد۰ متصل بدان پليس محل فاجعه را محاصره كرده و مردم را از احتمال يك انفجار سوم اخطار داد۰

سؤ ظن شديد در متهم دانستن عمال اتحاديهء ممنوعهء كارگران كردستان بحيث عامل سؤ قصدهاى ديشب استانبول اضافه از بمباران مواضع جنگجويان كردى در شب قبل از انفجار استانبول از اين نيز ممكن ديده شده ميتواند، كه تجزيه طلبان كردى در طول سالهاى گذشته اماكن ملكى و رهايشى مردم را هدف سؤ قصدهاى خون آلود خود قرار داده بودند۰

یک شب پیش حکومت ترکیه مواضع جنگجویان پی کاکا را درشمال عراق بمباردمان کرده بود

یک شب پیش حکومت ترکیه مواضع جنگجویان پی کاکا را درشمال عراق بمباردمان کرده بود

افزون بر اين اردوى تركيه در خلال ضربات نظامى عليه كمپهاى فعالان كردى در شرق كشور و در شمال عراق، كه واشنگتن از آن پشتيبانى ميكند، از موفقيتهايى شايانى صحبت كرده است۰همزمان با انفجارهاى استانبول در ناحيهء كرد نشين بينگول در جنوب شرق تركيه برخورد ى بين كردان و قواى امنيتى بوقوع پيوسته بود۰

قابل ياد آوريست، فعالان كردى ۳ هفته پيش از جمع يك گروپ ۱۱ نفرى جهانگردان كوهنورد آلمانى ۳ تن شانرا ربوده بودند، كه ولى دوباره آزاد ساخته شدند۰

آگهی