سه وزيرکليدي ازولسي جرگه راي اعتماد گرفتند | افغانستان | DW | 02.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سه وزيرکليدي ازولسي جرگه راي اعتماد گرفتند

تصميم گيري ولسي جرگه افغانستان درمورد راي اعتماد به وزراي پيشنهادي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقريباً به نقطه آخر خود نزديک مي شود. بدين ترتيب خلاي سياسي اي که ازمدت طولاني وجود داشت پر مي گردد.

برای سرعت دراجراات مربوط به دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی ، امروز ولسی جرگه افغانستان دوساعت وقت کارش را تمدید کرد

برای سرعت دراجراات مربوط به دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی ، امروز ولسی جرگه افغانستان دوساعت وقت کارش را تمدید کرد

ولسي جرگه افغانستان راي گيري سري براي 24 وزيري را که کرزي به پارلمان معرفي کرده است شروع کرده است. انتظار مي رود نتايج تصميم پارلمان درمورد همه وزراي پيشنهادي همين امروز شنبه اعلام شود. تا اکنون گفته مي شود که رحيم وردگ وزيردفاع ، حنيف اتمر وزيرداخله و زاخيل وال وزير ماليه يعني سه وزيرکليدي کابينه راي اعتماد برده اند. به آقاي دانش وزيرعدليه پيشنهادي افغانستان راي اعتماد داده نشد.

حسيب نوري سخنگوي ولسي جرگه افغانستان گفته است که " همه 24 وزير امروز راي خواهند برد... قراراست نتيجه امروز ساعت شش بعد ازظهر بعدازشمارش آرا اعلام شود". گفته مي شود که پارلمان براي پايان دادن به مسئله راي اعتماد، اوقات کارش را امروز دوساعت ديگر تمديد کرده است.

پست وزارت خارجه تا بعد ازکنفرانس لندن که به تاريخ 28 ام ماه جنوري برگزارمي گردد، پرنمي شود. دراين کنفرانس داکتررنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه سرپرست ازجانب افغانستان شرکت مي کند.

اينکه وزرا چه وقت سوگند وفاداري ياد کنند ، کاري است که مربوط به رئيس جمهور افغانستان مي باشد. يک سخنگو ضمن اظهار اين مطلب نگفته است که چه زمان اين مراسم برپا خواهد شد.

درنتيجه انتخابات رياست جمهوري افغانستان درماه اسد، کرزي برنده اين انتخابات اعلام شد. اين انتخابات با اتهام تقلبات وبي نظميها همراه بود. کرزي درماه نومبر سوگند وفاداري ياد کرد. خلاي سياسي اي که درنتيجه اين پروسه سياسي طولاني به وجود آمد چهار ماه دوام کرد. جامعه بين المللي تاکيد مي نمود تا وزراي کابينه جديدي که بوجود مي آيد بايد حتي الامکان کاردان وپاکدامن باشند.

دپلوماتها درکليت رضايت شان را ازانتخاب کابينه جديد توسط کرزي ابراز داشته اند. ازنظرآنها کرزي افراد محترمي را در راس کارها قرار داده است و شماروزراي مربوط به جنگسالاران را که درانتخابات به وي کمک کرده بودند، محدود ساخته است. يک دپلومات ارشد غربي گفته است که " اين کابينه اي است که ما مي توانيم همراه اش کارکنيم".

کرزي ازترس اينکه حمايتها ازحکومتش را ازدست ندهد ، ليست کابينه اش را چنان ترتيب کرده است که حکايت ازمتعهد بودن او درمبارزه عليه فساد کند. دراين کابينه بسياري چهره هاي قبلي اي است که ازحمايت جامعه بين المللي برخورداراند. درکابينه دوچهره جنگسالار وجود دارد. چهره هاي نو اندکي درکابينه داخل شده اند.

اسماعيل خان که حمايتش ازکرزي درانتخابات رياست جمهوري ماه اسد يکي ازعوامل پيروزي کرزي است، به پاس اينکارش درراس پست مهم وزارت انرژي قرار گرفته است. دوجنگسالار مشهور ديگر يعني عبدالرشيد دوستم ومحمد محقق که به پاس حمايتهاي قوي شان ازکرزي درانتخابات رياست جمهوري اخير مي بايست مقامات مهم دولتي را به دست آورند، درکدام پستي تقررنيافته اند.

يک مقام نظامي غربي گفته است که احتمالا اين دو، مقام رسمي بلندي نداشته باشند اما هنوزبه دليل حمايت شان ازکرزي پاداشي به دست آورند که نفوذ زياد داشته باشند.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی