سه مامورپليس افغانستان درحملات انتحاري کشته شده اند | افغانستان | DW | 04.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سه مامورپليس افغانستان درحملات انتحاري کشته شده اند

بنابه گزارش مقامات نظامي افغانستان ؛ درحملات انتحاري با بمب که به صورت عليحده صورت گرفته اندسه مامور پليس افغانستان کشته شده اند.

قندوز ولایتی بوده است که تا اندازه ای ازتشدید خشونتهای طالبان به دوربوده است

قندوز ولایتی بوده است که تا اندازه ای ازتشدید خشونتهای طالبان به دوربوده است

به روزسه شنبه دريک حمله انتخاري درولايت قندوز واقع درشمال افغانستان که خشونتهاي ناشي ازتشديد حملات طالبان کمتردرآنجا اتفاق افتاده است، دومامورپليس کشته شده اند. همچنان به روزدوشنبه يک مامورپليس درولايت پکتيکا که هم مرز با پاکستان بوده ونقطه داغ خشونتها شمرده مي شود به قتل رسيده است.

محمد عمرخيل معاون قوماندان پليس قندوز گفته است که به روزشنبه : ماموران پليس درولايت قندوز مي خواستند يک وسيله نقليه مشکوک را پيش ازاينکه خودرا به ايستگاه بسها برساند متوقف سازند.هنگامي که اين ماموران دروازه هاي موتررا بازمي کنند، راننده خود را منفجرساخته ودرنتيجه دومامورپليس را به قتل رسانده وپنج تن ديگررا زخمي مي گردانند.

بنابه اظهار غمي خان سخنگوي والي پکيتکا يک سوء قصدکننده با بمب موترخودرا با وسيله نقليه پليس درآن ولايت متصادم ساخته ، يک افسرپليس را به قتل رساند ودوتن ديگررا زخمي گردانيده است.

مطالب مرتبط