سه شهروند آلماني تباربنيادگرا درپاکستان بازداشت شدند | افغانستان | DW | 22.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سه شهروند آلماني تباربنيادگرا درپاکستان بازداشت شدند

"يورگ سيرکه "رييس دفتر امورجنايي آلمان امروزبه خبرنگاران از بازداشت سه آلماني تباربنيادگراي اسلاميستي در درپاکستان خبرداد ؛ که مي خواستند دست به حمله انتحاري درآلمان بزنند. بنابرگفته اي "سيرکه" اين سه نفرازجمله ده شهروند آلماني تباربنيادگراي اسلاميستي مي باشند که توسط القاعده وطالبان براي عمليات انتحاري ودهشت افگنانه تربيه شده بودند.

بنیادگرایان اسلامی توسط نیروهای القاعده درمناطق مرزی پاکستان برای حملات انتحاری تربیه می شوند.

بنیادگرایان اسلامی توسط نیروهای القاعده درمناطق مرزی پاکستان برای حملات انتحاری تربیه می شوند.

اين درحاليست که ولفگانگ شويبله وزيرداخله آلمان نيزامروز دربرلين درصحبتي با خبرنگاران ياد آورشده است که آلمان با تهديد حملات دهشت افگنان مواجه است.

پس ازپخش اين خبرپليس ونيروهاي امنيتي آلمان تدابيرشديد امنيتي را درسرحدات اين کشور اتخاذ نموده برنظارت شان براوضاع افزوده اند ودرپي دستگيري افراد مظنون به هراس افگن بودن برآمده اند.

"سيرکه" اشاره به نوارويديويي از تاريخ 19 جون کرد که درآن طالبان ، محفل خداحافظي براي افرادي که خودرا براي حملات انتحاري آماده نموده بودند، به نمايش گذاشته شده است.

آگهی