سه سرک در مزار شریف اسفالت شدند | گزارش های بازسازی | DW | 31.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

سه سرک در مزار شریف اسفالت شدند

سرک های سره میاشت، کوچه مرغ فروشی و سرک کارته مامورین در ناحیه دوم شهر مزار شریف اخیراً قیر ریزی و به روی رفت و آمد وسایل نقلیه و مردم باز شده اند. (عکس: آرشیف)

سه سرک در مزار آسفالت شده اند. این سرک ها هرچند که درمرکز شهر موقعیت دارند، اما درطی سالیان گذشته به آنها توجه صورت نگرفته بود. باشندگان اطراف این سرک ها و دکانداران این ناحیه درموسم زمستان از از گل ولای و در فصول دیگر سال از ناحیه گرد وخاک آن با مشکلات مواجه بودند.

قیرریزی این سه سرک از جهات مختلف برای باشندگان این ناحیه سهولت هایی را فراهم نموده و باعث خوشی آنها شده است. سلیم ساحل، دکاندار جوار سرک سره میاشت می گوید:

"درگذشته از ناحیه گرد و خاک این سرک هم دکانداران وهم مشتریان با مشکل مواجه بودند، اما حالا با قیرریزی این سرک مشکلات از این جهت رفع گردید و ما از این کار شهر داری بسیار خوش شدیم."

باشندگان اطراف سرک کارته مامورین با ابراز خوشی از اسفالت سرک مربوط شان می گویند، قبل از قیرریزی این سرک، خانه های شان پراز گرد و خاک می شد و آنها از این بابت خیلی به زحمت بودند. حسیب الله، یک باشنده این محل به دویچه وله گفت:

درگذشته از ناحیه گرد و خاک این سرک هم دکانداران وهم مشتریان با مشکل مواجه بودند

"درگذشته از ناحیه گرد و خاک این سرک هم دکانداران وهم مشتریان با مشکل مواجه بودند"

"پیش از این که این سرک قیرریزی نشده بود، موتر ها دراین جا آمده نمی توانست، از سوی دیگر خاک و خاکباد بود خانه های ما پر از گرد وخاک می شد وباعث امراض نیز می شد."

باشندگان این ناحیه از توجه شهرداری مزار شریف که سرک های این ناحیه را قیرریزی نموده است، اظهار خوشی می کنند واز مسوولین آن تقاضا دارند تا به نواحی دیگر این شهر نیز توجه نمایند.

مسوولان شهرداری مزار شریف می گویند، آنها کار اسفالت سرک های شهر مزار شریف را از لحاظ کیفیت نظارت کرده اند و اگر کدام نواقصی درکار انجام شده پیش آید، موسسات و شرکت های ساختمانی که با آنها قرارداد امضاء شده است، جبران آن را به دوش می گیرند. انجینر هاشم، رییس ساختمانی شهر داری مزار شریف در این مورد گفت:

"ما تمام کارهای اسفالت سرک های شهر مزار شریف و یا کارهای ساختمانی را با موسسات ساختمانی وشرکت ها طوری قرار داد عقد نمودیم که در صورت بروز نواقص در کارشان ناگزیر به بازسازی آن می باشند."

طول مجموعی این سه سرک بیشتر از یک کیلومتر است که باهم ارتباط دارند. هزینه آنها از بودجه شهر داری به پرداخت شده است.