سه دليل برای بی نتيجه بودن سفر محمود عباس به امريکا | آلمان و جهان | DW | 24.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سه دليل برای بی نتيجه بودن سفر محمود عباس به امريکا

محمود عباس رئيس جمهور فلسطينيان يکبار ديگر به واشنگتن پايتخت ايالات متحده امريکا سفر نموده تا در مورد روند صلح ميان اسرائيل و فلسطينيان صحبت نمايد.

محمود عباس رئيس جمهور فلسطينيان

محمود عباس رئيس جمهور فلسطينيان

عباس آرزوی اينرا دارد تا قبل از کنار رفتن جورج دبليو بوش، رئيس جمهور ايالات متحده امريکا از قدرت، قرار داد صلحی با اسرائيل به امضا برساند.

اما کارشناسان به اين باور اند که تلاش های محمود عباس شايد به سه دليل نقش برآب شوند:

اول اينکه، روسای جمهور امريکا چند ماه قبل از پايان يافتن دوران ماموريت شان ديگر آن توانايي را ندارند تا تصاميم جدی و در سطح جهانی قابل قبول را بگيرند. جورج دبليو بوش دقيقا ً در چنين وضعی قرار دارد و در پهلوی آن بخاطر سياست های عراقش در داخل و خارج کشورش از اعتبار زياد برخور دار نمی باشد.

دليل دوم شکست محمود عباس اين خواهد بود که، حکومت بر حال اسرائيل تمايل زياد به سرعت بخشيدن به روند صلح شرق نزديک از خود نشان نميدهد.

سوم اينکه، عباس گروه های مختلف فلسطينيان را آن طور تحت کنترول ندارد که بتواند تصاميم اداره خودگردان فلسطين را بالای آنان بقبولاند.

به اين اساس سفر عباس به امريکا شايد ضروری و از ديد اداره خود گردان فلسطين با اهميت باشد، اما چانس اينکه نتايج اين سفر کمکی برای باز کردن گره کور بحران شرق نزديک باشد، بی حد کم خوانده ميشود.

آگهی